Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί βασική προτεραιότητα της MYTILINEOS.

Η εταιρεία, μέσω της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) εκφράζει την πάγια δέσμευσή της στο στόχο της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η Ε.Κ.Ε. αποτελεί μια πολύπλευρη και σύνθετη πρακτική για την MYTILINEOS, που χαρακτηρίζεται κυρίως από τη συνειδητή αυτοδέσμευσή της εταιρείας στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και τη συνεχή βελτίωση. 

Βιώσιμη Ανάπτυξη new

Σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της Εταιρείας και της Επενδυτικής Κοινότητας

Επενδυτικές Σχέσεις

Τα ανακοινωθέντα από το Χρηματιστήριο Αθηνών, Ποιοτικά Κριτήρια Προβολής Εισηγμένων εταιρειών, και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο με προεξέχοντα τον Κώδικα Δεοντολογίας Εισηγμένων εταιρειών αλλά και η ανάγκη δημιουργίας αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ της Διοίκησης της Εισηγμένης εταιρείας και της Επενδυτικής Κοινότητας, των Εποπτικών Αρχών, και των λοιπών ενδιαφερομένων και εμπλεκομένων φορέων, υπαγόρευσαν τη δημιουργία Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων από την MYTILINEOS.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΜΥΤΙΛ 24.66
-2,68%
24/3/2023 Κεφαλαιοποίηση 3523696030.26

MYTILINEOS

Η Εταιρεία μας

Η MYTILINEOS αποτελεί κορυφαία διεθνή βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία με δυναμική παρουσία και στις 5 ηπείρους. Δραστηριοποιείται στους τομείς της Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, της Μεταλλουργίας, της Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και των Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η ισχυρή διεθνής παρουσία της MYTILINEOS σε περισσότερες από 30 χώρες την καθιστά παγκόσμιο ηγέτη, ενώ οι εξαγωγές της σε αγορές στο εξωτερικό αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 2% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών, με σημαντικά οφέλη για την εθνική οικονομία, στέλνοντας σαφές αναπτυξιακό μήνυμα.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies