Επενδυτικές Σχέσεις

O κυρίαρχος στόχος της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων είναι η ορθή, άμεση και ισότιμη πληροφόρηση των μετόχων της Εταιρείας και των θεσμικών επενδυτών.

Εταιρική Διακυβέρνηση

Πως
λειτουργούμε

Η MYTILINEOS εφαρμόζει τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, εναρμονισμένη με την ελληνική νομοθεσία και υιοθετώντας διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές, με στόχο τη διαφάνεια και την υπεύθυνη λειτουργία της Εταιρείας σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Φροντίζοντας για το μέλλον

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί βασική προτεραιότητα της MYTILINEOS. Η εταιρεία, μέσω της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) εκφράζει την πάγια δέσμευσή της στο στόχο της Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις

Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της MYTILINEOS

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ψηφιακοί Οικονομικοί Απολογισμοί

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενημέρωση Μετόχων

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εργαλείο Οικονομικών Αναφορών

Η MYTILINEOS δημιούργησε ένα νέο, χρηστικό και πλήρες εργαλείο αναφοράς οικονομικών μεγεθών το οποίο απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο. Σκοπός του εργαλείου είναι η άμεση και εύκολη πρόσβαση στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας με δυνατότητα επεξεργασίας αυτών για διάφορα έτη και περιόδους.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παρουσιάσεις

e-Library

Ομόλογα

Ομόλογα

Διακυβέρνηση

Governance

Επενδυτικες Σχεσεις MYTILINEOS

Επικοινωνία IR

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies