Οικονομικό Ημερολόγιο

26 Ιουν 2024

Αποκοπή Μερίσματος 2023: Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024

Αποκοπή Μερίσματος 2023: Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024

27 Ιουν 2024

Δικαιούχοι Μερίσματος χρήσης 2023 – Record Date: Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024

Δικαιούχοι Μερίσματος χρήσης 2023 – Record Date: Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024

02 Ιουλ 2024

Έναρξη Καταβολής Μερίσματος χρήσης 2023: Τρίτη, 2 Ιουλίου 2024

Έναρξη Καταβολής Μερίσματος χρήσης 2023: Τρίτη, 2 Ιουλίου 2024

25 Ιουλ 2024

Flash Note Οικονομικών Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2024 & Τηλεδιάσκεψη: Πέμπτη 25 Ιουλίου 2023

Flash Note Οικονομικών Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2024 & Τηλεδιάσκεψη: Πέμπτη 25 Ιουλίου 2023

06 Αυγ 2024

Οικονομική Έκθεση 1ου Εξαμήνου 2024: Τρίτη 6 Αυγούστου 2024

Οικονομική Έκθεση 1ου Εξαμήνου 2024: Τρίτη 6 Αυγούστου 2024

24 Οκτ 2024

Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών 3ου Τριμήνου 2024: Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2024

Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών 3ου Τριμήνου 2024: Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2024

04 Ιουν 2024

Τακτική Γενική Συνέλευση: Τρίτη 4 Ιουνίου 2024

Τακτική Γενική Συνέλευση: Τρίτη 4 Ιουνίου 2024

25 Απρ 2024

Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών 1ου Τριμήνου 2024: Πέμπτη 25 Απριλίου 2024

Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών 1ου Τριμήνου 2024: Πέμπτη 25 Απριλίου 2024

28 Μαρ 2024

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2023: Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2023: Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024

27 Μαρ 2024

Έκτακτη Γενική Συνέλευση: Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024

Έκτακτη Γενική Συνέλευση: Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024