Οικονομικό Ημερολόγιο

25 Οκτ 2022

Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών 3ου Τριμήνου 2022: Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022

Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών 3ου Τριμήνου 2022: Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022

04 Αυγ 2022

Οικονομική Έκθεση 1ου Εξαμήνου 2022: Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022

Οικονομική Έκθεση 1ου Εξαμήνου 2022: Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022

28 Ιουλ 2022

Flash Note Οικονομικών Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2022 & Τηλεδιάσκεψη: Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022

Flash Note Οικονομικών Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2022 & Τηλεδιάσκεψη: Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022

01 Ιουλ 2022

Έναρξη Καταβολής Μερίσματος χρήσης 2021: Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022

Έναρξη Καταβολής Μερίσματος χρήσης 2021: Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022

27 Ιουν 2022

Δικαιούχοι Μερίσματος χρήσης 2021 – Ημερομηνία Καταγραφής: Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022**

Δικαιούχοι Μερίσματος χρήσης 2021 – Ημερομηνία Καταγραφής: Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022**\

(**) Οι ανωτέρω αναφερθείσες ημερομηνίες σχετικά με τη διανομή μερίσματος, τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Εάν εγκριθεί η καταβολή μερίσματος, η ημερομηνία αποκοπής έχει οριστεί μετά από τη λήξη, την 17 Ιουνίου 2022, των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) που διαπραγματεύονται στην αγορά Παραγώγων με υποκείμενο τίτλο την μετοχή της Εταιρείας.

24 Ιουν 2022

Αποκοπή Μερίσματος 2021: Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022

Αποκοπή Μερίσματος 2021: Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022

02 Ιουν 2022

Τακτική Γενική Συνέλευση: Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022

Τακτική Γενική Συνέλευση: Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022

04 Μαϊ 2022

Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών 1ου Τριμήνου 2022: Τετάρτη 4 Μαΐου 2022

Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών 1ου Τριμήνου 2022: Τετάρτη 4 Μαΐου 2022

24 Φεβ 2022

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021: Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021: Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022

27 Ιαν 2022

Flash Note Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2021 & Τηλεδιάσκεψη: Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022

Flash Note Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2021 & Τηλεδιάσκεψη: Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies