Υπόχρεα Πρόσωπα

Λ.Υ. Ονομ/μο Πατρώνυμο Ιδιότητα Συναλ. Ημ/νία Αγορά Τεμ. Αξία (€) Α/Π Είδος Π.
Β ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 22 Μαϊ 2024 ΧΑ 1.000 37.200 Α Μετοχή (Κοινή)
A ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Aλλος Διευθυντής Ο Ιδιος 30 Απρ 2024 ΧΑ 8.694 335.365,54 Π Μετοχή (Κοινή)
Β ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 03 Απρ 2024 ΧΑ 1.000 34.800 Α Μετοχή (Κοινή)
B ΜΠΟΥΖΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Chief Corporate Affairs & Communication Officer Ο Ίδιος 05 Μαρ 2024 ΧΑ 5.000 181.500 Π Μετοχή (Κοινή)
A ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γενικός Διευθυντής Μεταλλουργίας Αλουμινίου & Μεταλλείων Βωξίτη-Διευθύνων Σύμβουλος Αλουμίνιον ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο Ίδιος 31 Ιαν 2024 ΧΑ 12.000 456.859,96 Π Μετοχή (Κοινή)
Α ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Ο Ίδιος 22 Δεκ 2023 ΧΑ 100 100.818,02 Π Ομόλογα (Χρηματιστήριο Αθηνών)
Α ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Ο Ίδιος 31 Οκτ 2023 ΧΑ 600 20.856 A Μετοχή (Κοινή)
A ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΣ ΕΛΕΝΟΣ ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Εξαγορών Συγχωνεύσεων Ο Ίδιος 11 Σεπ 2023 XA 5.000 179.708 Π Μετοχή (Κοινή)
Α ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Ο Ίδιος 30 Αυγ 2023 ΧΑ 200 201.104,44 Α Ομόλογα (Χρηματιστήριο Αθηνών)
A ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Aλλος Διευθυντής Ο Ιδιος 29 Αυγ 2023 ΧΑ 10.000 380.462,80 Π Μετοχή (Κοινή)
Α ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Ο Ίδιος 29 Αυγ 2023 ΧΑ 11.000 419.426,38 Π Μετοχή (Κοινή)
Α ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Ο Ίδιος 29 Αυγ 2023 ΧΑ 15 57.305 Π Παράγωγα
A ΓΑΒΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Aλλος Διευθυντής Ο Ίδιος 02 Αυγ 2023 ΧΑ 30.000 1.063.901,16 Π Μετοχή (Κοινή)
A ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γενικός Διευθυντής Μεταλλουργίας Αλουμινίου & Μεταλλείων Βωξίτη-Διευθύνων Σύμβουλος Αλουμίνιον ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο Ίδιος 31 Ιουλ 2023 ΧΑ 10.000 373.839,70 Π Μετοχή (Κοινή)
Β ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 09 Μαϊ 2023 ΧΑ 1.000 25.560 Α Μετοχή (Κοινή)