Μ Εnergy Generation & Management

Σήμερα η εταιρεία αποτελεί τον μεγαλύτερο ανεξάρτητο παραγωγό και προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με ιδιωτικές επενδύσεις σε εργοστάσια υψηλής τεχνολογίας, διαθέτει βαθιά γνώση της αγοράς ηλεκτρισμού, ενώ υλοποιεί συνεχώς φιλικές προς το περιβάλλον επενδύσεις, προσφέροντας στην ελληνική οικονομία και στην απασχόληση. Με ενεργειακό χαρτοφυλάκιο δυναμικότητας άνω των 2 GW, που ξεπερνά το 13,5% του ενεργού και αδειοδοτημένου εγκατεστημένου δυναμικού της χώρας από θερμικές μονάδες, διαθέτει ένα ισχυρό Energy Management που αφορά πέρα από τη διαχείριση και λειτουργία των θερμικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος, στο market bidding & non-physical power trading, στη διαχείριση της παραγόμενης ενέργειας από δικά μας generation assets (θερμικά και ΑΠΕ) καθώς και 3rd parties PPAs, στη διαχείριση ΦΟΣΕ και στη δημιουργία πράσινων VBL προϊόντων.

Θερμικές Μονάδες

Παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας από θερμικές μονάδες Για την πρωτογενή παραγωγή ενέργειας, η MYTILINEOS...

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανάπτυξη, κατασκευή & λειτουργία έργων ΑΠΕ

Στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ο Τομέας Ενέργειας της MYTILINEOS παράγει ηλεκτρική ενέργεια από...

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Market bidding

Διαχείριση Παραγώμενης Ενέργειας & PPAs

Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ)

Το ενεργειακό σύστημα υπό μετάβαση Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται πλέον αντιληπτές στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη. Οι στόχοι...

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πράσινα VBL

Ενεργειακό Χαρτοφυλάκιο

Ο Τομέας Ενέργειας της MYTILINEOS διαχειρίζεται όλες τις ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες της εταιρείας, που περιλαμβάνουν μονάδες παραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο και μονάδες..

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Συμμετοχή στο «Horizon 2020» H MYTILINEOS μέσω της Protergia συμμετέχει ενεργά σε δύο Ερευνητικά Έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος... 

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής IPPII, Άγιος Νικόλαος

Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή του που αναμένεται στο τέλος του 2021, o νέος σταθμός συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT), επένδυση ύψους 300 εκατ. ευρώ...

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies