Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Συμμετοχή στο «Horizon 2020»

H MYTILINEOS μέσω της Protergia συμμετέχει ενεργά σε δύο Ερευνητικά Έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος «Horizon 2020», τα οποία αφορούν στην ανάπτυξη μιας καινοτόμου σουίτας εφαρμογών και λύσεων για την ενεργειακή αποδοτικότητα (EnergyEfficiency) και την απόκριση της ζήτησης (DemandResponse).

 

EnergyEfficiency

UtilitEEΤο πρόγραμμα «UtilitEE» το οποίο αναμένεται να υλοποιηθεί μέσα στα επόμενα τρία έτη, έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός πλαισίου – οδηγού, προσανατολισμένου στην αλλαγή της ενεργειακής συμπεριφοράς καταναλωτών Ηλεκτρικής Ενέργειας (μέσω της εφαρμογής και χρήσης Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας – ICT ecosystem), με τον ίδιο τον καταναλωτή να βρίσκεται στο επίκεντρο. Το «UtilitEE», επικεντρώνεται στην ποιοτική και ποσοτική καταγραφή των «ενεργοβόρων» δραστηριοτήτων της καθημερινότητας του καταναλωτή, τις οπτικοποιεί μέσω σχετικών εργαλείων και τελικά τις χρησιμοποιεί ως υλικό εκπαίδευσης και βελτίωσης της ενεργειακής κουλτούρας του χρήστη, με σεβασμό πάντα στις συνήθειές του.

DemandResponse

HolisderΜέσω του προγράμματος «HOLISDER», η Protergia συμμετέχει στην ανάπτυξη ενός ολιστικού πλαισίου βελτιστοποίησης της απόκρισης ζήτησης (Holistic Demand Response Optimization Framework), το οποίο αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντικές μειώσεις στο κόστος αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας για τον τελικό καταναλωτή. Το «HOLISDER» συγκεντρώνει ένα ευρύ φάσμα ώριμων τεχνολογιών και τις ενσωματώνει σε ένα ανοικτό και διαλειτουργικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη σειρά εργαλείων με βασικό στόχο την άμεση και ενεργή συμμετοχή των τελικών καταναλωτών στη διαμόρφωση του ενεργειακού προφίλ τους και τον μετασχηματισμό τους σε ενεργούς «παίκτες» της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies