Για την πρωτογενή παραγωγή ενέργειας, η Metlen διαθέτει θερμικές μονάδες με καύσιμο Φυσικό Aέριο, χωροθετημένες στο νότιο σύστημα της χώρας και μονάδες ΑΠΕ.

Οι μονάδες Συνδυασμένου Κύκλου αποτελούν παγκοσμίως μία από τις πλέον ενδεδειγμένες επιλογές για ηλεκτροπαραγωγή με καύσιμο Φυσικό Αέριο και ιδιαίτερα για εφαρμογές υπό καθεστώς απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρισμού. Οι μονάδες Συνδυασμένου Κύκλου επιτρέπουν συντελεστές συνολικής καθαρής απόδοσης οι οποίοι ανάλογα με τον σχεδιασμό, το μέγεθος και το καύσιμο, υπερβαίνουν το 57% υπό συνθήκες ISO. 

Στον Αγ. Νικόλαο Βοιωτίας λειτουργεί ήδη από το 2008 η μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας, ισχύος 334 MW, ενώ η  μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου, ισχύος 444,48 MW, η οποία βρισκόταν σε δοκιμαστική λειτουργία από τον Ιανουάριο 2011, τέθηκε σε εμπορική λειτουργία τον Μάρτιο του 2012.  Η μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου, ισχύος 436,6 MW στην Κόρινθο, η οποία βρισκόταν σε δοκιμαστική λειτουργία από τον Οκτώβριο 2011, τέθηκε σε εμπορική λειτουργία τον Απρίλιο 2012.

Μέχρι το τέλος του 2021, στις εγκαταστάσεις του ενεργειακού κέντρου Αγ. Νικολάου στη Βοιωτία θα έχει προστεθεί η νέας τεχνολογίας μονάδα φυσικού αερίου, η οποία με την έναρξη της λειτουργίας της το 2022 θα ενισχύσει το σύστημα με πρόσθετη ισχύ 826 MW. 
Η μονάδα θα είναι η μεγαλύτερη, αποδοτικότερη και πλέον σύγχρονη στην Ελλάδα και ένας από τους μεγαλύτερους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρώπη. Ο αεριοστρόβιλος 9HA.02 της General Electric (GE), ο πρώτος τύπου «H» που εγκαθίσταται στην Ελλάδα, τοποθετήθηκε στη νέα μονάδα κι όταν τεθεί σε λειτουργία θα αποδίδει 826MW στο δίκτυο, με 63% θερμική απόδοση, συμβάλλοντας στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. 

826 MW

Η νέας τεχνολογίας μονάδα φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου με την έναρξη της λειτουργίας της το 2022 θα έχει θερμική απόδοση 63% και θα είναι η μεγαλύτερη, αποδοτικότερη και πλέον σύγχρονη στην Ελλάδα.

444,48 MW

Moνάδα Θερμοηλεκτρικού Σταθμού (ΘΗΣ) με καύσιμο Φυσικό Αέριο, της Metlen, στο Ενεργειακό Κέντρο του Αγίου Νικολάου Βοιωτία.

436,6 MW 

Moνάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Συνδυασμένου Κύκλου (ΘΗΣ) με καύσιμο Φυσικό Αέριο, της Κόρινθος Power A.E., στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας.

334 MW 

Σταθμός Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) με καύσιμο Φυσικό Αέριο, της Metlen, στο Ενεργειακό Κέντρο του Αγίου Νικολάου Βοιωτίας.