Σημεία Εισόδου Φυσικού Αερίου

Η εισαγωγή του φυσικό αέριου στην Ελλάδα πραγματοποιείται από τρεις διαφορετικές εισόδους:

  • Σιδηρόκαστρο (Pipeline Gαs)
  • Κήποι Έβρου (Pipeline Gas)
    και
  • Ρεβυθούσα (Τερματικός σταθμός ΥΦΑ)

Το φυσικό αέριο αποτελεί μία από τις καθαρότερες, ασφαλέστερες και πιο χρήσιμες μορφές ενέργειας. Αποτελείται από μίγμα υδρογονανθράκων σε αέρια μορφή, κυρίως από μεθάνιο (σε ποσοστό άνω του 85%) που είναι ο ελαφρύτερος υδρογονάνθρακας, χωρίς προσμίξεις και θειούχα συστατικά. Είναι ελαφρύτερο από τον αέρα και δεν είναι τοξικό.

Το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) είναι φυσικό αέριο που έχει μετατραπεί προσωρινά σε υγρή μορφή για τη διευκόλυνση της αποθήκευσης ή της μεταφοράς του. Είναι άοσμο, άχρωμο, μη τοξικό και μη διαβρωτικό. Το φυσικό αέριο υγροποιείται σε πίεση κοντά στην ατμοσφαιρική  πίεση και ψύξη του, δηλαδή στους -160 °C περίπου.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies