Λύσεις παραγωγής ενέργειας, διανομής & δικτύου

Μονάδες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ο Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS προσφέρει το πλήρες φάσμα υπηρεσιών στη διαχείριση έργων, τη μελέτη, την προμήθεια, την κατασκευή και τη θέση σε λειτουργία εργοστασίων.

Με πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στον τομέα, αναγνωρισμένη για την αξιοπιστία, την ευελιξία και την ισχυρή της εμπειρία ολοκλήρωσης έργων, η MYTILINEOS παρέχει πλήρεις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας «με το κλειδί στο χέρι», χρησιμοποιώντας διαφορετικούς τύπους εξοπλισμού παραγωγής ενέργειας, για την υποστήριξη των αναγκών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Μεταφορά και Διανομή

Στον τομέα της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS παρέχει ολοκληρωμένες ετοιμοπαράδοτες λύσεις για όλους τους τύπους ηλεκτρικών υποσταθμών, συμπεριλαμβανομένων των υποσταθμών με μόνωση αερίου (GIS), των υποσταθμών με μόνωση αέρα (AIS), καθώς και υβριδικών και κινητών εγκαταστάσεων.
Οι λύσεις που προσφέρουμε για ηλεκτρικούς υποσταθμούς καλύπτουν όλο το φάσμα των τάσεων λειτουργίας, από επίπεδα μέσης έως εξαιρετικά υψηλής τάσης, καθώς και τεχνολογίες υποστήριξης δικτύου μετάδοσης όπως: ρύθμιση ισχύος ή αυτόματους μετασχηματιστές/μετατροπείς υποβιβασμού, μετασχηματιστές μετατόπισης φάσης, σειρές αντιδραστήρων, συστοιχίες πυκνωτών και στατικούς αντισταθμιστές VAR.
Με περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας, η MYTILINEOS είναι ένας αξιόπιστος συνεργάτης για ιδιοκτήτες δικτύων μεταφοράς, διαχειριστές συστημάτων και τοπικές κοινότητες σε όλο τον κόσμο.

ΥΦΑ, Αέριο & Βιομηχανικά Προϊόντα

Με βάση το ισχυρό ιστορικό και τις αναφορές μας σε σχετικά έργα, καθώς και την υψηλή τεχνική/εκτελεστική ικανότητα της MYTILINEOS, εστιάζουμε κυρίως σε 2 είδη έργων:

  • Έργα υποδομών φυσικού αερίου (π.χ. τερματικοί σταθμοί ΥΦΑ, FSRU, αγωγοί διανομής και σταθμοί συμπίεσης)
  • Βιομηχανικά εργοστάσια όπως αλουμίνιο, τσιμέντο, αφαλάτωση και αμμωνία

Ταχεία Εκτέλεση (Fast - Track)

Σε πολλές περιοχές του κόσμου, η έλλειψη αξιόπιστων πηγών παραγωγής ηλεκτρισμού επιδρά σημαντικά την οικονομική ανάπτυξη.

Η MYTILINEOS έχει μεγάλη εμπειρία και ένα άψογο ιστορικό παράδοσης ενεργειακών έργων, συχνά σε πολύ απαιτητικά χρονοδιαγράμματα (ταχεία εκτέλεση), για λογαριασμό κυβερνήσεων, τοπικών κοινοτήτων και βιομηχανικών πελατών σε διάφορες χώρες.

Χρησιμοποιώντας τεχνολογία τελευταίας αιχμής, η MYTILINEOS παρέχει μια ευρεία γκάμα ολοκληρωμένων, εξειδικευμένων, οικονομικά αποδοτικών, ενεργειακών λύσεων ταχείας εκτέλεσης. Αυτές οι ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις προορίζονται για την κάλυψη διαφορετικών αναγκών ή εφαρμογών, όπως:

  • Αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας λόγω εποχιακής ζήτησης
  • Για την παροχή ενέργειας σε απομονωμένες περιοχές όπου η σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρισμού είναι ανέφικτη ή μη πρακτική,
  • Για βιομηχανικές η μεταλλευτικές εγκαταστάσεις που απαιτούν συνεχή ηλεκτροδότηση για να διασφαλίζουν μέγιστη λειτουργική απόδοση.

Οι εξειδικευμένες λύσεις ταχείας εκτέλεσης που παρέχει η MYTILINEOS εμπερικλείουν κινητές/ προσωρινές και μόνιμες εγκαταστάσεις, με στόχο την ανταπόκριση σε διαφορετικές ενεργειακές ανάγκες με τον πλέον αποδοτικό τρόπο:

  • Εμπειρία σε μόνιμες εγκαταστάσεις
  • Εμπειρία σε μικρές κινητές μονάδες

Λειτουργία & Συντήρηση

Αξιοποιώντας την τεχνική και οργανωτική της εμπειρία, καθώς και τη σημαντική τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει από τη διαχείριση των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, ο Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Λειτουργίας & Συντήρησης προς τους κυρίους των μονάδων αυτών. Η εταιρεία διαθέτει εμπειρία συγκρότησης οργανωτικών δομών για την εκτέλεση του πλήρους εύρους των υπηρεσιών Λειτουργίας & Συντήρησης με τρόπο που εγγυάται ασφαλή και αποδοτική λειτουργία, αλλά και αποτελεσματική διαχείριση τόσο των προγραμματισμένων όσο και των έκτακτων εργασιών συντήρησης. Ως ανάδοχος του συνόλου των υπηρεσιών Τεχνικού Σχεδιασμού, Προμήθειας και Κατασκευής (EPC) / Λειτουργίας και Συντήρησης (O&M) στο πλαίσιο σημαντικών σχετικών επενδύσεων, η MYTILINEOS παρέχει μια ομοιογενή βάση για την υλοποίηση των διαδοχικών επιμέρους φάσεων των έργων, από την κατασκευή μέχρι και τη λειτουργία τους.

Η σημαντική εμπειρία της MYTILINEOS στον τομέα της Λειτουργίας & Συντήρησης μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνει:

  • Λειτουργία και Συντήρηση των τριών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο της MYTILINEOS στην Ελλάδα, συνολικής ισχύος 1.200 MW.
  • Μακροχρόνιες συμβάσεις συντήρησης αεριοστροβίλων για λογαριασμό της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού στην Ελλάδα – όπως για τη Μονάδα V, ισχύος 378 MW, του ΑΗΣ Λαυρίου, και τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης, ισχύος 811 MW.
  • Υπηρεσίες Λειτουργίας & Συντήρησης ως μέρος μιας συνολικής λύσης που καλύπτει όλη τη διάρκεια ζωής των σχετικών μονάδων, για επιλεγμένους διεθνείς πελάτες.

Η εμπειρία της MYTILINEOS στην κατασκευή σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Βασιζόμενη στην μακρόχρονη βιομηχανική της παράδοση και στην εμπειρία ανέγερσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ο Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS έχει αναδειχθεί διεθνώς σε κεντρικό EPC κατασκευαστή εξειδικευμένων ενεργειακών έργων, με έμφαση στις γεωγραφικές περιοχές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.

Με σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία σε έργα συνδυασμένου κύκλου και με διάφορους τύπους διαμόρφωσης στο χαρτοφυλάκιό της, η MYTILINEOS είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις εκάστοτε απαιτήσεις των πελατών της, για ένα ευρύ φάσμα σύνθετων διαμορφώσεων και ισχύος παραγωγής, με επαγγελματική αριστεία.

Βασικό πλεονέκτημα της MYTILINEOS αποτελεί η εξειδικευμένη τεχνογνωσία της, που της επιτρέπει να σχεδιάζει και να υλοποιεί την πλέον κατάλληλη λύση, σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας της κάθε μονάδας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την αρχική παράδοση της μονάδας σε λειτουργία ανοιχτού κύκλου, και τη μετέπειτα μετατροπή λειτουργίας της μονάδας σε τεχνολογία συνδυασμένου κύκλου. Σε όλες τις περιπτώσεις, στόχος της εταιρείας είναι να παρέχει τη βέλτιστη λύση για τις ειδικές απαιτήσεις και ανάγκες του έργου.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies