Νέες Ενεργειακές Λύσεις

Στόχος μας είναι να επικεντρωθούμε στην εθνική και παγκόσμια προσπάθεια της ενεργειακής μετάβασης μέσω της δυναμικής ανάπτυξης βιώσιμων έργων και της εφαρμογής νέων τεχνολογιών.

Το πεδίο του ενδιαφέροντός μας περιλαμβάνει από προγράμματα ενεργειακής απόδοσης έως ενεργειακά συστήματα που ελαχιστοποιούν την κατανάλωση καυσίμου άνθρακα και από τον συνδυασμό ενέργειας και τεχνολογίας πληροφοριών σε έξυπνες ενεργειακές λύσεις έως την εισαγωγή υδρογόνου και κυψελών καυσίμου στο νέο ενεργειακό μείγμα για παραγωγή και μεταφορά ενέργειας· ως αποτέλεσμα, η θέση που ήδη κατέχουμε μας επιτρέπει να σημειώνουμε αξιόλογη πρόοδο όσον αφορά στην απομάκρυνση του άνθρακα από το ενεργειακό σύστημα.

Επιπλέον, είμαστε απόλυτα αφοσιωμένοι στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία χρησιμεύει ως χάρτης πορείας, περιλαμβάνοντας ενέργειες που θα ενισχύσουν την αποτελεσματική χρήση των πόρων, μέσα από τη μετάβαση σε μια καθαρή, κυκλική οικονομία. Τέλος, αποτελούμε επίσημο μέλος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για το Καθαρό Υδρογόνο.

Υβριδικά Συστήματα / Εκτός Δικτύου

Η MYTLINEOS εντοπίζει και αναπτύσσει προσαρμοσμένες λύσεις για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των ταχέως αναπτυσσόμενων αγορών υβριδικών συστημάτων και συστημάτων εκτός δικτύου. Συνδυάζοντας τη χρήση παραδοσιακών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, τα οποία ελέγχονται και διαχειρίζονται από έξυπνη τεχνολογία μετατροπής ενέργειας, η εταιρεία παρέχει αξιόπιστη ισχύ σε άτομα, κοινότητες και βιομηχανίες που δεν υποστηρίζονται από το δίκτυο ή που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση της εξάρτησής τους από τα καύσιμα άνθρακα, ιδιαίτερα το πετρέλαιο ντίζελ.
Η MYTILINEOS σχεδιάζει και υλοποιεί έργα υψηλής ποιότητας σε όλο τον κόσμο, χρησιμοποιώντας ένα τεράστιο δίκτυο παγκόσμιων συνεργασιών και τοπικών κατασκευαστών/εργολάβων, προσφέροντας παράλληλα ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο λύσεων, εξυπηρετώντας ένα ευρύ φάσμα πελατών και βιομηχανιών, όπως για παράδειγμα: απομακρυσμένα συστήματα ισχύος πετρελαίου και φυσικού αερίου, απομονωμένα νησιά, πύργοι τηλεπικοινωνιών, κοινότητες εκτός δικτύου, βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή/και οικιστικές μονάδες.

Ενεργειακή Απόδοση & Έξυπνες Ενεργειακές Λύσεις

Δραστηριοποιούμαστε στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και ολοκληρωμένη κατασκευή έργων ενεργειακής απόδοσης. Ως μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών (ESCOs) στην Ελλάδα, το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών μας κυμαίνεται από την αποκατάσταση δημοτικού φωτισμού και έργα λειτουργίας και συντήρησης για δήμους και περιοχές έως έργα ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, λύσεις καθαρής μέτρησης και εικονικής καθαρής μέτρησης για μεγάλους πελάτες (άνω των 0,5MW), συμμετέχοντας ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος παράγοντας «καθαρότερη» ηλεκτρική ενέργεια και μειώνοντας τις εκπομπές CO2.
Δεσμευόμαστε να παρέχουμε λύσεις που προωθούν την αποτελεσματική χρήση ενέργειας σε συνδυασμό με τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία των πληροφοριών. Αυτές οι έξυπνες ενεργειακές λύσεις μπορούν να εφαρμοστούν σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, από την αποτελεσματική παραγωγή ηλεκτρισμού έως τα έξυπνα συστήματα μέτρησης και από εφαρμογές μικροδικτύων έως ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο λύσεων για έξυπνες πόλεις. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία μέσω ενός οικοσυστήματος που προωθεί την αποτελεσματική χρήση των πόρων, ενώ αναβαθμίζει την υπάρχουσα υποδομή προς όφελος του τελικού χρήστη.

Power to X

Το Power-to-X είναι μια σειρά μεθόδων μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας, αποθήκευσης ενέργειας και αναμετατροπής που χρησιμοποιούν το πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας, συνήθως σε περιόδους όπου η κυμαινόμενη παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας υπερβαίνει το φορτίο. Οι τεχνολογίες μετατροπής Power-to-X επιτρέπουν την αποσύνδεση ισχύος από τον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας για χρήση σε άλλους τομείς (όπως μεταφορές ή χημικά κ.λπ.).
Είμαστε σε θέση να ηγηθούμε αυτής της μετάβασης, αξιοποιώντας την τεράστια εμπειρία μας στον τομέα της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής από συμβατικά καύσιμα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ επενδύουμε σε τεχνολογίες μετατροπής Power-to-X, αποτελώντας έτσι έναν από τους πρωτοπόρους στη δημιουργία μιας νέας, πιο πράσινης αλυσίδας παραγωγής και χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Επιλεγμένα Έργα Αναφοράς

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies