Ολοκληρωμένα Έργα (Turn-key)

Ολοκληρωμένα Έργα Ευρείας Κλίμακας

Ο Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS αναλαμβάνει την κατασκευή εξειδικευμένων ενεργειακών έργων, που αναλαμβάνει όλο το φάσμα υπηρεσιών Μελέτης-Προμήθειας-Κατασκευής (EPC) που απαιτούνται για την επιτυχή εκτέλεση του έργου.

Η MYTILINEOS αναπτύσσει συνεχώς το τεχνικό της υπόβαθρο και τις οργανωτικές της δεξιότητες, που της επιτρέπουν να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις αυξανόμενες απαιτήσεις των έργων που υλοποιεί στους τομείς της Ενέργειας και των Υποδομών.

Παράλληλα, μέσω συστηματικών επενδύσεων στην τεχνική κατάρτιση του ανθρωπίνου δυναμικού και σε εξοπλισμό υψηλής ακρίβειας, η MYTILINEOS έχει κατασκευάσει σύνθετα και απαιτητικά έργα, σύμφωνα με τα υψηλότερα τεχνολογικά πρότυπα, και σήμερα απολαμβάνει διεθνή αναγνώριση για την αξιοπιστία και το εξαιρετικό ιστορικό επιτυχούς εκτέλεσης έργων.

Τα Δυνατά Μας Σημεία

Η MYTILINEOS υλοποιεί σύνθετα έργα υψηλών απαιτήσεων, τα οποία προϋποθέτουν τεχνογνωσία και πλούσια εμπειρία στη διαχείριση έργων. Με σύνθημα την «επιχειρηματική αριστεία», το οποίο σφραγίζει την επίδοση της Εταιρείας, η MYTILINEOS έχει κερδίσει τον τίτλο του έμπιστου και αξιόπιστου συνεργάτη.

Εμπειρία στην εκτέλεση έργων
Η επιτυχία της MYTILINEOS οφείλεται στο γεγονός ότι η εκτέλεση των έργων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την επιχείρηση. Οι εξαιρετικές δεξιότητες διαχείρισης έργων, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία ενός μεγάλου εύρους επιμέρους τομέων (μελέτη, τεχνικός σχεδιασμός, προμήθεια, κατασκευή στο εργοτάξιο, διαχείριση ποιότητας και θέση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων), επιτρέπουν στη MYTILINEOS να υλοποιεί συστηματικά σύνθετα και απαιτητικά έργα, με βάση τα πιο αυστηρά τεχνολογικά πρότυπα.

Οι άνθρωποι μας είναι η δύναμή μας
Η MYTILINEOS ανέπτυξε τις ικανότητές της επενδύοντας διαρκώς στους Ανθρώπινους Πόρους σε όλες τις λειτουργίες της. Η Εταιρεία διαθέτει το πλήρες εύρος των τεχνικών ειδικοτήτων και την απαιτούμενη εμπειρία, ώστε να αναλαμβάνει τα πλέον σύνθετα και απαιτητικά έργα.

Εντός χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού
Το ιστορικό των επιτυχιών της MYTILINEOS στην παράδοση των έργων, εντός του καθορισμένου χρόνου και χωρίς υπερβάσεις του συμφωνημένου προϋπολογισμού, επέτρεψε τη διαρκή και κερδοφόρα ανάπτυξή της τα τελευταία 20 χρόνια. Η Εταιρεία διαθέτει οικονομική ισχύ και σταθερότητα, παραμέτρους κρίσιμης σημασίας για την εκτέλεση σημαντικών διεθνών έργων.

Ικανότητα και Ευελιξία
Η MYTILINEOS έχει το κρίσιμο μέγεθος που της επιτρέπει να διαχειρίζεται με επιτυχία σημαντικά έργα, διατηρώντας την απαραίτητη ευελιξία, ώστε να ανταποκρίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά σε απρόβλεπτα γεγονότα. Παράλληλα, η MYTILINEOS έχει αποδεδειγμένη ικανότητα παράλληλης εκτέλεσης πολλαπλών έργων, σύμφωνα με τις κορυφαίες παγκοσμίως προδιαγραφές.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies