Πέρα από τη δραστηριότητα EPC, είμαστε έμπειροι προγραμματιστές έργων με ιστορικό επιτυχών αναπτυγμένων έργων άνω των 200 MW. Με βάση την ουσιαστική μας εμπειρία στην ανάπτυξη έργων, στοχεύουμε επιλεκτικά τις ευκαιρίες ανάπτυξης έργων. Στόχος μας είναι να προσθέσουμε αξία μέσω μιας συνεργατικής προσέγγισης με τοπικούς και διεθνείς προγραμματιστές και επενδυτές.

Ανάπτυξη

 • Αναγνώριση και αξιολόγηση τοποθεσίας
 • Μελέτες ενεργειακής απόδοσης και βελτιστοποίηση
 • Περιβαλλοντικές άδειες
 • Διασυνδέσεις ηλεκτρικού δικτύου
 • Πολεοδομικές και οικοδομικές άδειες
 • Συμφωνία Ανάπτυξης Έργου
 • Ανάπτυξη Greenfield & Brownfield
 • Εξαγορά αγωγού έργου
 • Οικονομική δυνατότητα εφαρμογής
 • Ανάλυση Συμφωνίας Αγοράς Ισχύος (PPA)
 • Βελτιστοποίηση LCOE