Παρέχουμε βιομηχανικής κλίμακας λύσεις αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες (BESS), τόσο σε αυτόνομα έργα αποθήκευσης ενέργειας όσο και συνδυαστικά σε έργα φωτοβολταικών συστημάτων και υβριδικών έργων. Εκτός από τη δυνατότητα να αποθηκεύουμε και να παραδίδουμε ενέργεια κατ’ αίτηση, η απόκριση των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, τα καθιστά ιδανικά για να παρέχουν στους διαχειριστές δικτύου καινοτόμες λύσεις στην απόκριση συχνότητας, συμβάλλοντας έτσι στη σταθεροποίηση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας παρέχονται γενικά σε δομοστοιχειωτό σχεδιασμό, με επεκτάσιμη σχεδίαση και ικανότητα παράδοσης συστημάτων ισχύoς πολλαπλών MW. Για να εφαρμόσουμε με επιτυχία την τεχνολογία μπαταρίας σε μεγάλης κλίμακας δραστηριότητες, εφαρμόζουμε προηγμένες διαδικασίες ελέγχου απόδοσης με τη χρήση αυτοματοποιημένων συστήματων διαχείρισης μπαταριών.

Ανάπτυξη

 • Αναγνώριση και αξιολόγηση τοποθεσίας
 • Μελέτες ενεργειακής απόδοσης & βελτιστοποίηση
 • Περιβαλλοντικές άδειες
 • Διασυνδέσεις ηλεκτρικού δικτύου
 • Πολεοδομικές και οικοδομικές άδειες
 • Συμφωνίες Ανάπτυξης Έργων
 • Ανάπτυξη Greenfield & Brownfield
 • Εξαγορά αγωγού έργου
 • Οικονομική δυνατότητα εφαρμογής
 • Ανάλυση Συμφωνίας Αγοράς Ισχύος (PPA)
 • Βελτιστοποίηση LCOE

 

EPC

 • Σχεδιασμός φωτοβολταϊκών συστημάτων και επιλογή τεχνολογίας.
 • Προμήθεια εξοπλισμού, διαπραγμάτευση συμβάσεων και επιθεωρήσεις.
 • Διαχείριση έργου.
 • Κατασκευή ηλιακών φωτοβολταϊκών έργων με το κλειδί στο χέρι.
 • Κριτικές δοκιμών απόδοσης.
 • Λειτουργία και θέση σε λειτουργία εργοστασίου.

 

Λειτουργία & Συντήρηση

 • Διορθωτική Συντήρηση σε πραγματικό χρόνο.
 • Προληπτική συντήρηση.
 • Συνεχής βελτιστοποίηση, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων.
 • Παρακολούθηση απόδοσης σε πραγματικό χρόνο.
 • Διαχείριση πληροφοριών
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies