Έρευνα & Ανάπτυξη

Με όραμα ένα βιώσιμο μέλλον και με ισχυρή τη δέσμευση στις αρχές του ESG, το εργοστάσιο Αλουμίνιον της Ελλάδος καινοτομεί επενδύοντας σταθερά στην έρευνα και την ανάπτυξη βιώσιμων τεχνικών λύσεων που φιλοδοξούν να δώσουν απάντηση στις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι μεταλλουργικές βιομηχανίες. Μέσω του τμήματος Έρευνας & Βιώσιμης Ανάπτυξης του Αλουμινίον της Ελλάδος, Ο Τομέας Μεταλλουργίας της MYTILINEOS συμμετέχει συνολικά σε 22 ερευνητικά προγράμματα, τα οποία εστιάζουν στην αντιμετώπιση καίριων ζητημάτων όπως είναι η αξιοποίηση των καταλοίπων βωξίτη για την παραγωγή σκανδίου, σιδήρου, αλουμίνας, προσθέτων τσιμέντου ή άλλων δομικών προϊόντων, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την παραγωγή αλουμίνιου, η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών ανακύκλωσης, η παραγωγή αλουμίνας από δευτερογενείς πηγές κά.

Λίστα των κατηγοριών των προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει το ΑτΕ

Υποδομές

Αξιοποίηση καταλοίπων βωξίτη

Υπερκάθαρη Αλουμίνα και κρίσιμα μέταλλα

Βιώσιμη Παραγωγή Αλουμινίου

Ανάκτηση ενέργειας και Ανανεώσιμες πηγές

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies