Αλουμίνιον της Ελλάδος

Tο εργοστάσιο αλουμινίου της Metlen είναι ένας από τους ισχυρούς πυλώνες της ελληνικής βιομηχανίας και έχει καθιερωθεί ως ένας από τους ισχυρότερους εκπροσώπους του κλάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ετήσια δυναμικότητα παραγωγής που ξεπερνά τους 190.000 τόνους σε αλουμίνιο και τους 860.000 τόνους σε αλουμίνα.

Αλουμίνιο: ένα έξυπνο υλικό

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι εγκαταστάσεις μας

Πως παράγουμε αλουμίνιο

Έρευνα & Ανάπτυξη

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

''e-Business''

Είσοδος

Πρότυπος Οικισμός ''Άσπρα Σπίτια''

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ιστορικό Αρχείο

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Δ/νση:   Άγιος Νικόλαος,
32003-Βοιωτία
Τηλ.:      2267042502
Fax:        2267049109
Email:    info@alhellas.gr

Φόρμα Αιτημάτων & Παραπόνων