Αλουμίνιο: ένα έξυπνο υλικό

Η Metlen αντιπροσωπεύει την εντυπωσιακή εξέλιξη του κλάδου της μεταλλουργίας στον ελληνικό χώρο και την τεχνογνωσία σε βιομηχανικές και εμπορικές πρακτικές, που διαθέτουν μόνο οι κορυφαίες μεταλλουργικές βιομηχανίες παγκοσμίως. Η ανάπτυξη και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Τομέα Μεταλλουργίας αποτελεί στρατηγικής σημασίας στόχο και πεδίο συνεχούς ανάπτυξης.

Έχοντας πραγματοποιήσει μία από τις μεγαλύτερες ενεργειακές, βιομηχανικές και περιβαλλοντικές επενδύσεις μέχρι σήμερα στην Ελλάδα σε ιδιωτικό επίπεδο, στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας, όπου βρίσκεται εγκατεστημένο το εργοστασιακό συγκρότημα Αλουμίνιο της Ελλάδος, έχει καθιερωθεί ως ένας από τους ισχυρότερους εκπροσώπους του κλάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το εργοστάσιο αλουμινίου της Metlen παραμένει ένας από τους ισχυρούς πυλώνες της ελληνικής βιομηχανίας, με ετήσια δυναμικότητα παραγωγής που ξεπερνά τους 190.000 τόνους σε αλουμίνιο και τους 860.000 τόνους σε αλουμίνα. Η εταιρεία κατέχει το Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001: 2008 για τα προϊόντα της. Παράλληλα, το χημείο της είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 17025:2005, από το Ε.ΣΥ.Δ (Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης), με πεδίο διαπίστευσης την ανάλυση των βωξιτών, των αλουμινών, του αλουμινίου και των κραμάτων του.

Σχετικά με το Αλουμίνιο

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του αλουμινίου είναι το χαμηλό του βάρος, η υψηλή αντοχή του στη διάβρωση, η λειτουργικότητα και η χαμηλή του τοξικότητα, το γεγονός ότι είναι εύπλαστο και ενεργειακά αποδοτικό καθώς επίσης το ότι ανακυκλώνεται.
Λόγω των ιδιοτήτων του αυτών συχνά χρησιμοποιείται στην αεροναυπηγική, στην αυτοκινητοβιομηχανία, τη βιομηχανία αθλητικών ειδών, τη ναυπηγική, στην οικοδομική δραστηριότητα καθώς επίσης και στις συσκευασίες προϊόντων.
Η εκτεταμένη χρήση αλουμινίου στην οικοδομή και την κατασκευή κτιρίων, καθιστά τα κτίρια ενεργειακά αποδοτικά, ενώ η σχέση αντοχής και βάρους καθιστά δυνατή την υλοποίηση σχεδίων που αφορούν δομές, με εξαιρετική σταθερότητα και μοντέρνα αρχιτεκτονική. Στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας η χρήση του αλουμινίου συμβάλει στην αντικατάσταση των βαριών υλικών και στην εξοικονόμηση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα.
Εκτός από τη χρήση στο κλάδο της βιομηχανίας, διαδεδομένη είναι και η χρήση του αλουμινίου στις συσκευασίες. Συγκεκριμένα, οι συσκευασίες αλουμινίου συμβάλλουν στην αποτελεσματική παραγωγή, αποθήκευση, διανομή και χρήση των προϊόντων. Για παράδειγμα, το αλουμινόχαρτο και τα σκεύη μιας χρήσεως είναι ιδανικά για το ζέσταμα ή και το ελαφρύ μαγείρεμα, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούνται για να διατηρούν το φαγητό ζεστό ή κρύο αλλά και για τη μεταφορά φαγητού.
Στον κλάδο των συσκευασιών, πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι το αλουμίνιο αποτελεί ιδανικό υλικό για ανακύκλωση. Είναι εύκολο να διαχωριστεί ανάμεσα σε άλλα ανακυκλώσιμα υλικά, η διαλογή του έχει χαμηλό κόστος, ενώ δεν υπάρχει περιορισμός για το πόσες φορές μπορεί να ανακυκλωθεί, διατηρώντας πάντα την ποιότητα της πρώτης ύλης. Ένα από τα βασικότερα παραδείγματα είναι τα κουτάκια αλουμινίου τα οποία είναι διαθέσιμα στην καθημερινότητα του ανθρώπου και τα οποία αποτελούν ένα από τα βασικότερα αντικείμενα τα οποία συλλέγονται για ανακύκλωση στα νοικοκυριά.
Τέλος αξίζει να σημειωθεί η χρήση του αλουμινίου στον φαρμακευτικό κλάδο και συγκεκριμένα σε εξειδικευμένες συσκευασίες φαρμακευτικών και ιατρικών προϊόντων

Τα προϊόντα μας

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακύκλωση Αλουμινίου

Ανταποκρινόμενος στις αρχές της κυκλικής οικονομίας και έχοντας θέσει ως στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, ο Τομέας Μεταλλουργίας της Metlen θέτει τις βάσεις για μια 100% βιώσιμη και πράσινη βιομηχανική δραστηριότητα. Η εταιρεία προχωρά στην παραγωγή κραμάτων αλουμινίου υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών μέσω επανάτηξης scrap αλουμινίου, το οποίο προέρχεται από όλα τα στάδια της παραγωγής αλουμινίου. Μέσω του εργοστασίου της, Αλουμινίον της Ελλάδος, η Metlen αυξάνει τη δυνατότητα ανακύκλωσης post-production scrap, επιτυγχάνοντας μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των αέριων εκπομπών, ενώ παράλληλα, μέσω του εργοστασίου παραγωγής ανακυκλωμένου αλουμινίου, ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ, αυξάνει την παρουσία της και στον κλάδο του ανακυκλωμένου (δευτερόχυτου) αλουμινίου. Ο Τομέας Μεταλλουργίας της Metlen επενδύει στην ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των δυο εργοστασίων αλουμινίου με απώτερο στόχο την επίτευξη ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα έως το 2050 σε όλη την επιχειρηματική δραστηριότητα.