Υπερκάθαρη Αλουμίνα και κρίσιμα μέταλλα

Η MYTILINEOS συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την παραγωγή υλικών που βρίσκουν εφαρμογή σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, όπως είναι η υπερκάθαρη αλουμίνα που χρησιμοποιείται σε προϊόντα LED, το σκάνδιο για υπερκράματα αλουμινίου-σκανδίου (Αl-Sc), το γάλλιο που χρησιμοποιείται σε ημιαγωγούς, το βανάδιο για μπαταρίες και άλλα.

SCALE

Production of Scandium compounds and Scandium Aluminum alloys from European metallurgical by-products https://www.scaletechnology.eu/

SisAl Pilot

Innovative pilot for Silicon production with low environmental impact using secondary Aluminium and silicon raw materials https://www.sisal-pilot.eu/

AlSiCal

Towards sustainable mineral and metal industry: ZERO Bauxite Residue and ZERO CO2 from co-production of Alumina, Silica and precipitated Calcium carbonate by the Aranda-Mastintechnology https://www.alsical.eu/

ENSUREAL

Integrated cross-sectorial approach for environmentally sustainable and resource-efficient alumina production. https://ensureal.com/

SisAL Slag

Silicon and High Purity Alumina (HPA)  production https://sisalslag.eu/

Valore

Small-scale pilot tests for the extraction of Ga (& V) from Bayer liquors from alumina production. https://kic-valore.eu/en

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies