Επενδύσεις

Με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας του εργοστασίου, οι επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί και συνεχίζουν να υλοποιούνται στην ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. αναμένεται να εκσυγχρονίσουν την παραγωγή και να δώσουν ώθηση στις δραστηριότητές της.

Yλοποιημένες Επενδύσεις

Συγκεκριμένα, ήδη έχουν υλοποιηθεί σημαντικές επενδύσεις όπως:

  • Νέος φούρνος τήξης διπλού θαλάμου και συνοδά έργα
  • Νέο τραπέζι χύτευσης WAGSTAFF Rapid Fill για κολόνες Φ178/203.
  • Αναβάθμιση του φούρνου Ομογενοποίησης AUBURTIN (FH5) & αντίστοιχου τούνελ ψύξης
  • Προμήθεια νέας πένσας κολονών
  • Εγκατάσταση νέας μονάδας αντίστροφης ώσμωσης νερού για την υποστήριξη των νέων αναγκών στην εγκατάσταση χύτευσης
  • Προμήθεια μονάδας ALSCAN (Hydrogen analyzer), της HOESCH για την υποστήριξη των νέων αναγκών στην εγκατάσταση χύτευσης
  • Προμήθεια κάδων μεταφοράς ρευστού μετάλλου & των αντίστοιχων προθερμαντήρων φυσικού αερίου.

 

Επενδύσεις σε Εξέλιξη

Οι επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και έχουν ως στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας του εργοστασίου εστιάζουν:

  • Στη διαμόρφωση νέας αυλής για αποθήκευση α’ υλών και κατασκευή νέας αποθήκης για διαχείριση αναλωσίμων
  • Στην αναβάθμιση της γραμμής τεμαχισμού και διαλογής α’ υλών με αύξηση της δυναμικότητας και την απόκτηση δυνατότητας διαχωρισμού & απομάκρυνσης Zn/Cu.
  • Στο νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που υλοποιείται σε συνεργασία με το τμήμα Ι.Τ. της MYTILINEOS για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης από την ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. των διεργασιών/διαδικασιών ΠΥΑ, παραγωγής, συντήρησης, ποιοτικού ελέγχου, αγορών πρώτων υλών και της εμπορικής ομάδας της ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ.
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies