Παραγωγική Διαδικασία

Τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας της ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. είναι: o έλεγχος και η επεξεργασία των α’ υλών, η τήξη των πρώτων υλών, ο εξευγενισμός – χύτευση του ρευστού αλουμινίου σε κολόνες, η ομογενοποίηση - ψύξη των κολόνων αλουμινίου και η κοπή και δεματοποίηση του τελικού προϊόντος. Η λειτουργία είναι καθετοποιημένη, από την παραλαβή των πρώτων υλών έως το τελικό προϊόν των κολόνων αλουμινίου.

Α’ ύλες

  • Post Production scrap
  • Post Consumer scrap*
  • Χελώνες & Τ

*Από το 2022 ρευστό αλουμίνιο ανταλλάσσεται συστηματικά μεταξύ του Αλουμινίου της Ελλάδος (ΑτΕ) και ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. (πρωτόχυτο από ΑτΕ / ανακυκλωμένο από ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ.).

 

Τήξη

Στην ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. λειτουργούν 3 φούρνοι τήξης:

  • Ανακλαστικός φούρνος με χωρητικότητα 20mt και με αποστολή την τήξη scrap αλουμινίου τόσο υψηλής καθαρότητας όσο και με περιεχόμενα οργανικά.
  • Φούρνος διπλού θαλάμου με χωρητικότητα 30mt και με αποστολή την τήξη scrap Al με περιεχόμενα οργανικά.
  • Περιστροφικός φούρνος με χωρητικότητα 3 m³ και αποστολή την επεξεργασία σκωριών εργοστασίου για ανάκτηση Al.

 

Εξευγενισμός - Χύτευση

Στο στάδιο εξευγενισμού και χύτευσης, ο φούρνος αναμονής κραματοποιεί το μέταλλο προς χύτευση, διορθώνει τη χημική σύσταση του αν απαιτηθεί και ρυθμίζει την τελική θερμοκρασία χύτευσης. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται η χύτευση κολόνων.

 

Ομογενοποίηση - Ψύξη

Η ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. διαθέτει 2 εν λειτουργία φούρνους ομογενοποίησης (AUBURTIN & SYSTEM TECHNIK) με αποστολή την θερμική επεξεργασία των κολόνων για την απόκτηση των επιθυμητών μεταλλουργικών ιδιοτήτων. Το τελικό στάδιο είναι η ψύξη των κολόνων.

 

Κοπή – Δεματοποίηση

Μετά την ψύξη, οι κολόνες υφίστανται κοπή των δύο άκρων τους, ενώ ακολουθεί δεματοποίηση με υλικά συσκευασίας και προώθηση τους. Τα υποπροϊόντα κοπής ανακυκλώνονται στη συνέχεια στους φούρνους τήξης.

 

Τα τελικά προϊόντα είναι κολόνες με:

  • Διάμετρο: Φ105/120/127/140/152/178/203 mm
  • Κράματα: 6060 / 6063 / 6082 / 6005 & 6106
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies