Λιμάνι Αγίου Νικολάου

Η καθετοποίηση του βιομηχανικού συγκροτήματος της MYTILINEOS, Αλουμίνιον της Ελλάδος, αυξάνεται με την ύπαρξη ιδιόκτητων λιμενικών εγκαταστάσεων στις εγκαταστάσεις του βιομηχανικού συγκροτήματος στον Αγ.Νικόλαο. Οι λιμενικές εγκαταστάσεις του εργοστασίου, αποτελούν ένα από τα μεγάλα λιμάνια στην Ελλάδα στα ξηρά χύδην φορτία, με περισσότερα από 430 πλοία/χρόνο και μέγεθος φορτοεκφορτώσεων που ξεπερνούν συνολικά τους 2.280.000 τόνους και αφορούν σε προϊόντα (ένυδρη και  άνυδρη αλουμίνα, αλουμίνιο, σόδα) καθώς και σε πρώτες και βοηθητικές ύλες (βωξίτη, μαζούτ, σόδα, κάρβουνο, πίσσα, ALF3).

Το λιμάνι του Αλουμίνιον της Ελλάδος έχει τη δυνατότητα υποδοχής φορτηγών πλοίων της κατηγορία Handymax με μεταφορική ικανότητα που φθάνει τους 50,000 τόνους. Διαθέτει δύο ηλεκτροκίνητους αυτοκινούμενους γερανούς, εγκατάσταση φόρτωσης πυρωμένης αλουμίνας, εγκαταστάσεις διακίνησης υγρών φορτίων και απαραίτητους χώρους αποθήκευσης, ενώ περιλαμβάνει και τα απαραίτητα συστήματα πρόληψης ή/και καταπολέμησης της θαλάσσιας ρύπανσης (εξοπλισμός επικοινωνίας, φράγματα, απορροφητικά κ.λπ.).

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies