Διακυβέρνηση

Η Metlen αναγνωρίζοντας ότι η διακυβέρνηση αποτελεί σύνθετη πρόκληση που μπορεί να δημιουργήσει αξία για την εταιρεία ασπάζεται τους κανόνες της Εταιρικής Διακυβέρνησης και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, επιτυγχάνοντας τους εταιρικούς στόχους με ενισχυμένη τήρηση προτύπων.

Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Metlen χαράσσει τη στρατηγική της διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και τα συμφέροντα των μετόχων της.

Εταιρική Διακυβέρνηση

Κανονιστική Συμμόρφωση

Η Metlen ως υπεύθυνος επιχειρηματικός πολίτης ενσωματώνει πλήρως στη δραστηριότητά της το κανονιστικό πλαίσιο που ορίζουν τόσο η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, όσο και τα διεθνή fora που συμμετέχει.

Εταιρική Συμμόρφωση

Πιστοποιήσεις

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΈΡΓΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ