Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι ο οδηγός αρχών και πολιτικών της MYTILINEOS που διαφυλάσσει τα συμφέροντα όλων όσων συνδέονται με την εταιρεία, με διαφάνεια.

Δομή Εταιρικής Διακυβέρνησης

Πως
λειτουργούμε

Εταιρική Διακυβέρνηση

Η MYTILINEOS εφαρμόζει τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, εναρμονισμένη με την ελληνική νομοθεσία και υιοθετώντας διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές, με στόχο τη διαφάνεια και την υπεύθυνη λειτουργία της Εταιρείας σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της. Σε αυτό το πλαίσιο, υιοθετεί τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου – 2018 (THE UK CORPORATE GOVERNANCE CODE – 2018), που αντανακλά τη νέα της στρατηγική, βασισμένη στα υψηλότερα πρότυπα επιχειρηματικότητας και βέλτιστων πρακτικών. Mέσω της νέας εταιρικής δομής και διακυβέρνησής της, η MYTILINEOS επιδιώκει την ενίσχυση του διαλόγου με τους επενδυτές της με απώτερο σκοπό την αποδέσμευση περαιτέρω αξίας για τους μετόχους της. 

Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου είναι μία ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες της Εταιρείας.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Γενικές Συνελεύσεις

18 Δεκεμβρίου 2020.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μέτοχων

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κανονιστική Συμμόρφωση

Η MYTILINEOS ως υπεύθυνος επιχειρηματικός πολίτης ενσωματώνει πλήρως στη δραστηριότητά της το κανονιστικό πλαίσιο που ορίζουν τόσο η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, όσο και τα διεθνή fora που συμμετέχει.

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι θεμελιώδες δικαίωμα.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική για τοποθέτηση ιχνηλατών σε ιστοσελίδες

 

 

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης

 

 

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς: Πρόσωπα που ασκούν Διευθυντικά Καθήκοντα

Σύμφωνα με τον Κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς και την Ελληνική επιτροπή κεφαλαιαγοράς, τα πρόσωπα τα οποία ασκούν Διευθυντικά καθήκοντα στη MYTILINEOS καθώς και οι στενοί δεσμοί αυτών έχουν την υποχρέωση να γνωστοποιούν στη MYTILINEOS καθώς και στην Ελληνική επιτροπή κεφαλαιαγοράς τις συναλλαγές τους σε αξιόγραφα της MYTILINEOS εντός τριών ημερών.

Εταιρική Συμμόρφωση

Ενδελεχής έλεγχος τρίτων μερών

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Whistleblowing line

 

 

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000757001000

Επιτροπές

Η MYTILINEOS στο πλαίσιο των νέων αρχών της Εταιρικής της Διακυβέρνησης έχει συγκροτήσει 3 επιτροπές: την Επιτροπή Ελέγχου, την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και την Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies