Οργανόγραμμα

Το οργανωτικό σχήμα της Metlen διευκολύνει τη λήψη και την υλοποίηση αποφάσεων στο πλαίσιο εφαρμογής της στρατηγικής της Εταιρείας, ενώ καθορίζεται το σύνολο των σχέσεων και των ρόλων που προκύπτουν για το συντονισμό των έργων με κεντρικό σύστημα ελέγχου.