Πιστοποιήσεις

ΚΛΑΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ

ΑτΕ: Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 45001 : 2018 PDF 535,6KB ΑτΕ: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά EN ISO 9001:2015 PDF 134,4KB ΕΠΑΛΜΕ: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά EN ISO 9001:2015 PDF 251,7KB ΑτΕ: Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EN ISO 14001:2015 PDF 1,0MB ΑτΕ: Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EN ISO 14001:2015 (Πεδίο Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού & Θερμότητας) PDF 909,7KB Δελφοί-Δίστομον : Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EN ISO 14001:2015 PDF 966,4KB ΕΠΑΛΜΕ: Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EN ISO 14001:2015 PDF 248,4KB ΕΠΑΛΜΕ: Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά ISO 45001:2018 PDF 290,1KB ΕΠΑΛΜΕ: Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης κατά EN ISO 50001:2018 PDF 290,2KB Δελφοί-Δίστομον : Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με DIN ISO 45001:2018 PDF 967,5KB Servisteel: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 PDF 429,8KB

Επίσης, το εργαστήριο της ΑτΕ είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 από το ΕΣΥΔ (Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης) με πεδίο διαπίστευσης την ανάλυση των βωξιτών, των αλουμινών (ένυδρης, άνυδρης), του αλουμινίου και των κραμάτων αυτού.

Κανονιστική Συμμόρφωση

Η MYTILINEOS ως υπεύθυνος επιχειρηματικός πολίτης ενσωματώνει πλήρως στη δραστηριότητά της το κανονιστικό πλαίσιο που ορίζουν τόσο η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, όσο και τα διεθνή fora που συμμετέχει.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies