20 ΙΟΥΝ 2024 Ανακοίνωση Απόκτησης Ιδίων Μετοχών

Αθήνα, Ελλάδα – 20 Ιουνίου 2024 – Η Metlen Energy & Metals (πρώην MYTILINEOS) ανακοινώνει ότι, κατ’ εφαρμογή της από 27.03.2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ...

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

19 ΙΟΥΝ 2024 Ανακοίνωση Απόκτησης Ιδίων Μετοχών

Αθήνα, Ελλάδα – 19 Ιουνίου 2024 – Η Metlen Energy & Metals (πρώην MYTILINEOS) ανακοινώνει ότι, κατ’ εφαρμογή της από 27.03.2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της...

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

18 ΙΟΥΝ 2024 Ανακοίνωση μεταβολής επωνυμίας

Η Μetlen Energy & Metals Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 4η Ιουνίου 2024, αποφάσισε μεταξύ άλλων...

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

13 ΙΟΥΝ 2024 Ανακοίνωση Απόκτησης Ιδίων Μετοχών

Αθήνα, Ελλάδα – 13 Ιουνίου 2024 – Η Metlen Energy & Metals (πρώην MYTILINEOS) ανακοινώνει ότι, κατ’ εφαρμογή της από 27.03.2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της...

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

06 ΙΟΥΝ 2024 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την Τρίτη, 4 Ιουνίου 2024 και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε η 34η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της Εταιρείας...

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

06 ΙΟΥΝ 2024 Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και του άρθρου 4.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των αποφάσεων της 34ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που πραγματοποιήθηκε την 4η Ιουνίου 2024...

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

06 ΙΟΥΝ 2024 Ανακοίνωση Απόκτησης Ιδίων Μετοχών

Αθήνα, Ελλάδα – 6 Ιουνίου 2024 – Η Metlen Energy & Metals (πρώην MYTILINEOS) ανακοινώνει ότι, κατ’ εφαρμογή της από 27.03.2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της...

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ