25 ΙΟΥΛ 2024 Flash Note Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2024

Αθήνα, Ελλάδα – 25 Ιουλίου 2024Η METLEN Energy & Metals (RIC: MYTr.AT, Bloomberg: MYTIL.GA, ADR: MYTHY US) (METLEN) ανακοινώνει τα Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2024.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

25 ΙΟΥΛ 2024 Flash Note Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2024

Αθήνα, Ελλάδα – 25 Ιουλίου 2024Η METLEN Energy & Metals (RIC: MYTr.AT, Bloomberg: MYTIL.GA, ADR: MYTHY US) (METLEN) ανακοινώνει τα Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2024.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

24 ΙΟΥΛ 2024 Η Protergia απορροφά τις αυξήσεις της αγοράς ενέργειας, διατηρώντας σταθερές τις τιμές της και τον Αύγουστο

Αθήνα, Ελλάδα – 24 Ιουλίου 2024 – Η Protergia, αναπόσπαστο κομμάτι της METLEN Energy & Metals, αφουγκραζόμενη τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και τις ανησυχίες των καταναλωτών...

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

23 ΙΟΥΛ 2024 Η METLEN ολοκλήρωσε την πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων 110MWp στο Ηνωμένο Βασίλειο στην Schroders Greencoat

Η METLEN Energy & Metals (πρώην MYTILINEOS), ολοκλήρωσε με επιτυχία την πώληση ενός από τα χαρτοφυλάκιά της φωτοβολταϊκών έργων στο Ηνωμένο Βασίλειο στην Schroders Greencoat.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

22 ΙΟΥΛ 2024 Ανακοίνωση Απόκτησης Ιδίων Μετοχών

Αθήνα, Ελλάδα – 22 Ιουλίου 2024 – Η Metlen Energy & Metals (πρώην MYTILINEOS) ανακοινώνει ότι, κατ’ εφαρμογή της από 27.03.2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της...

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

19 ΙΟΥΛ 2024 Ανακοίνωση Απόκτησης Ιδίων Μετοχών

Αθήνα, Ελλάδα – 19 Ιουλίου 2024 – Η Metlen Energy & Metals (πρώην MYTILINEOS) ανακοινώνει ότι, κατ’ εφαρμογή της από 27.03.2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της...

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

18 ΙΟΥΛ 2024 METLEN Energy & Metals: Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης & Επιδόσεων ESG 2023

Αθήνα, Ελλάδα – 18 Ιουλίου 2024 – Η διαχείριση της Βιώσιμης Ανάπτυξης ως αναπόσπαστο μέρος του επιχειρηματικού  μοντέλου της METLEN Energy & Metals (πρώην MYTILINEOS), παραμένει βασικός μοχλός ενίσχυσης...

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ