04 ΙΑΝ 2022

Η ΜYΤILINEOS αναβάθμισε ενεργειακά τον οδοφωτισμό του Δήμου Βόλου

Σε τροχιά εκσυγχρονισμού μπαίνει ο οδοφωτισμός στο Δήμο Βόλου μέσα από το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης που ολοκλήρωσε και παρέδωσε η MYTILINEOS. Εξάλλου, η εταιρεία είναι πρωτοπόρος στα ολοκληρωμένα έργα βιώσιμης ανάπτυξης, με περιβαλλοντικές και ενεργειακές λύσεις. 

Το ζήτημα της εξοικονόμησης ενέργειας στους Δήμους καθίσταται πλέον επιτακτική ανάγκη, τόσο στο πλαίσιο της ορθής χρήσης των πόρων, όσο και σε αυτό της προώθησης της ενεργειακής αποδοτικότητας.  Είναι αξιοσημείωτο πως το 50% της ηλεκτρικής κατανάλωσης σε μια πόλη προέρχεται από το δίκτυο οδοφωτισμού.

Η ΜΥΤΙLINEOS, συμβάλλοντας  σημαντικά στην ενεργειακή αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων των δήμων ανέλαβε το έργο του οδοφωτισμού στο Δήμο Βόλου.  Η επιλογή έγινε μέσω ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού, που προκήρυξε ο Δήμος Βόλου.

Για το συγκεκριμένο έργο εφαρμόζονται οι πλέον σύγχρονες λύσεις στις τεχνολογίες φωτισμού και θα προσφέρεουν εκτός από πιο ελεγχόμενο και υψηλής ποιότητας φως, βελτιωμένη οπτική απόδοση και καλύτερη ατμόσφαιρα στο αστικό περιβάλλον.

Παράλληλα, θα μειωθεί σημαντικά το ενεργειακό αποτύπωμα του Δήμου Βόλου, καθώς θα επιτευχθεί μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, κατά σε 8.845,81 τόνους CO2 το χρόνο και θα εξοικονομηθεί έως και 55% από την ενέργεια ηλεκτροφωτισμού, ενώ εξίσου σημαντική θα είναι και η μείωση του κόστους, συμβάλλοντας έτσι και στα οικονομικά του Δήμου Βόλου.

Αναλυτικά, το έργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση για 12 χρόνια του σχετικού εξοπλισμού.

Ειδικότερα τα έργα περιλαμβάνουν:

  • εγκατάσταση 18.000 νέων φωτιστικών σωμάτων με σώματα νέας τεχνολογίας LED για την βελτίωση και αναβάθμιση του επιπέδου φωτισμού του Δήμου, στις Δημοτικές Ενότητας Βόλου και Νέας Ιωνίας.
  • βελτίωση του προγραμματισμού συντήρησής τους, μέσω της λειτουργίας «Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας» (SLMS), στο Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός).
  • χρήση συστημάτων προληπτικής συντήρησης μέσω Η/Υ (μεθοδολογία καταγραφής βλαβών, ιεράρχηση, προγραμματισμός αποκατάστασης, έλεγχος αποκατάστασης, reporting, και στατιστική παρακολούθησης).

Παράλληλα μέσω του Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης της στάθμης φωτισμού αναλόγως της ώρας, των συνθηκών κυκλοφορίας, κλπ. κάθε εξωτερικού χώρου (αστικές αρτηρίες, πεζόδρομοι, πλατείες, κλπ.). Μέσω του προσαρμοστικού φωτισμού (adaptivelighting) επιτυγχάνεται περαιτέρω εξοικονόμηση και προστασία του νυχτερινού τοπίου (μείωση της φωτεινής ρύπανσης).

Οι μεγάλης κλίμακας αστικές δράσεις  όπως το συγκεκριμένο έργο χρησιμοποιούν καινοτόμες και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των πολιτών. Έτσι, διαμορφώνονται οι έξυπνες πόλεις του αύριο και η ΜΥΤΙLINEOS συμβάλλει στην πράξη προς αυτή την κατεύθυνση.

 

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies