22 ΔΕΚ 2023

H MYTILINEOS διακρίθηκε από την East Capital με το Best Corporate Governance Award

Η East Capital βράβευσε την MYTILINEOS με το Best Corporate Governance Award για το 2023. Το επίτευγμα αυτό αντανακλά τη δέσμευση της Εταιρείας στην τήρηση των υψηλότερων προτύπων διαφάνειας, λογοδοσίας και υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης. Προς επίρρωση της δέσμευσής της αυτής η MYTILINEOS, έχει υιοθετήσει οικειοθελώς και εφαρμόζει από το 2019 τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου και για το 2023 το επίπεδο συμμόρφωσης υπερβαίνει το 80%.  

Το βραβείο αυτό ενδυναμώνει επίσης τη δέσμευση της MYTILINEOS ώστε να συνεχίσει να  θέτει φιλόδοξους στόχους  εταιρικής διακυβέρνησης με ακεραιότητα, ανθεκτικότητα και διαρκή και αέναη δέσμευση αριστείας. Επίσης επιβεβαιώνει και επιβραβεύει την επιλογή της  της να διεξάγει διαβούλευση με τις ομάδες stewardship σημαντικών θεσμικών μετόχων της στο ετήσιο Corporate Governance Roadshow.

Για το 2023, βασικό ορόσημο υπήρξε η θέσπιση της νέας Υπεύθυνης Πολιτικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας προβάλλοντας τη δέσμευση της εταιρείας για δεοντολογικές και βιώσιμες πρακτικές στις διαδικασίες προμηθειών και παραγωγής. Ένα άλλο επίτευγμα υπήρξε το υψηλό ποσοστό Κοινωνικής Απόδοσης των Επενδύσεων (SROI) των κοινωνικών προγραμμάτων με το οποίο διαμορφώθηκε ένας εντυπωσιακός μέσος όρος της τάξεως 5:1 Εκτός αυτού η γενική απόδοση ESG  της εταιρείας αξιολογήθηκε ανεξάρτητα από ομάδα αξιολογητών και αποδείχθηκε εξαιρετική για έναν ακόμη χρόνο, ενώ και η εν λόγω συνεχής βελτίωση αποτελεί μαρτυρία της αφοσίωσής της στη βιώσιμη ανάπτυξη και στις υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές.   

Όπως δήλωσε η East Capital σχετικά με το Best Corporate Governance Award, η ΜYTILINEOS έχει μετασχηματιστεί σε ένα πανίσχυρο κόμβο ενεργειακής μετάβασης παροπλίζοντας όλες της παραγωγικές μονάδες άνθρακα και επενδύοντας σε σημαντικό βαθμό στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με ένα συνεχώς αυξανόμενο EBITDA με ποσοστό Σύνθετου Ετήσιου Ρυθμού Ανάπτυξης (CAGR) 25%. Αποτέλεσμα αυτού είναι μια διαφοροποιημένη, ισχυρή επιχειρηματική δραστηριότητα με υψηλή ορατότητα κέρδους και ισχυρές κεφαλαιουχικές αποδόσεις και Απόδοση Επενδεδυμένου Κεφαλαίου βελτιωμένου από μεσαία μονοψήφια επίπεδα σε μεσαία διψήφια επίπεδα κατά τα τελευταία πέντε χρόνια. Η εταιρεία εφαρμόζει επίσης διαφανή και κατάλληλη πολιτική επιστροφής κεφαλαίων στους μετόχους, με συνολική απόδοση συμπεριλαμβανομένων εξαγορών σε ποσοστό περίπου 6% για το 2023 με την τρέχουσα τιμή μετοχής. Καταλήγοντας, η εταιρεία καταβάλλει σαφείς προσπάθειες βελτίωσης της πολυμορφίας  της ηγετικής της ομάδας, τοποθετώντας πρόσφατα γυναίκα ως επικεφαλής των Οικονομικών της Υπηρεσιών (CFO) και επιτυγχάνοντας ποσοστό 25% διαφοράς μεταξύ των δυο φύλων σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου (αριθμός για τον οποίο ελπίζουμε σε περαιτέρω βελτίωση). Η ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί την κινητήρια δύναμη στο ταξίδι ενεργειακής μετάβασης της MYTILINEOS, με φιλόδοξους στόχους μείωσης των εκπομπών και με μείωση 15% στις κατηγορίες διαχωρισμού ρύπων (scopes) 1 και 2, όλα αυτά με ταχέως αναπτυσσόμενο EBITDA. Οι παράγοντες αυτοί συνεισέφεραν σε εξαιρετική μετοχική απόδοση με την απόδοση της μετοχής να ανέρχεται σε 64% από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα και σε 264% κατά τα τελευταία 3 χρόνια.  

Η MYTILINEOS καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να ενεργεί προδραστικά και να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε νέες Ευρωπαϊκές και εθνικές νομοθετικές πρωτοβουλίες. Έτσι λοιπόν, για το επόμενο έτος, το διοικητικό συμβούλιο θα εργαστεί με σκοπό τη συμμόρφωση με την υψηλών απαιτήσεων Οδηγία CS3D (Οδηγία Εταιρικής Δέουσας Επιμέλειας όσον αφορά τη Βιωσιμότητα).  Η εν λόγω εργασία περιλαμβάνει τον σχεδιασμό μιας πολιτικής δέουσας επιμέλειας για την MYTILINEOS και την αλυσίδα αξιών της, καθώς επίσης και την σχετική κατάρτιση των μελών του διοικητικού της συμβουλίου και των εργαζομένων της.

Για περισσότερες από δυο δεκαετίες, η East Capital εργάζεται ώστε να συνεισφέρει σε ένα παράδειγμα θετικής αλλαγής, φέρνοντας στο προσκήνιο εξαιρετικές εταιρείες  μέσω των έγκυρων Βραβείων East Capital. Το Best Corporate Governance Award απονέμεται σε εταιρείες που διαθέτουν πολύ υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies