01 ΦΕΒ 2024

Ολοκλήρωση εξαγοράς της IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ από την MYTILINEOS

Αθήνα, Ελλάδα – 1 Φεβρουαρίου 2024  – Η MYTILINEOS Energy & Metals (RIC: MYTr.AT, Bloomberg: MYTIL.GA, ADR: MYTHY US) (MYTILINEOS) ανακοινώνει, σε συνέχεια των από 05.09.2023 και 20.12.2023 ανακοινώσεων, την ολοκλήρωση εξαγοράς του 100% των μετοχών της εταιρείας IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ) και τη μετονομασία της σε «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ». Η στρατηγική αυτή κίνηση διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της MYTILINEOS  και την  καθιστά τον  μεγαλύτερο  παραγωγό βωξίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εταιρεία υπό τη νέα της επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ», εντάσσεται πλέον από κοινού με την επίσης 100% θυγατρική της MYTILINEOS, Δελφοί Δίστομον, που δραστηριοποιείται στην εξόρυξη βωξίτη στην περιοχή της Φωκίδας, στον Κλάδο Μεταλλουργίας (M Metals) της MYTILINEOS.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies