26 ΜΑΪ 2023

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων κορυφαία προτεραιότητα για τη MYTILINEOS

Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, αλλά και η άνοδος της ψηφιοποίησης φέρνουν την ανάγκη για αυστηροποίηση των κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων, ώστε οι πολίτες να αισθάνονται διασφαλισμένοι, αλλά και οι εταιρείες ή οι οργανισμοί να συμβαδίζουν με τα διεθνή επικαιροποιημένα πρότυπα.

Ειδικά για εταιρείες, όπως η MYTILINEOS Energy & Metals, η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη, για τη διασφάλιση του κύρους της – ειδικά σε διεθνείς συνεργασίες – αλλά και για την ενίσχυση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Η πιστοποίηση της προστασίας προσωπικών δεδομένων διαπιστώνει με απόλυτο τρόπο ότι οι εταιρείες σέβονται την αλυσίδα των συνεργατών τους και συμμορφώνονται με τους κανόνες. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι της κάθε εταιρείες είναι πιο ευαισθητοποιημένοι σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Έτσι, η MYTILINEOS Energy & Metals μεριμνά όχι μόνο για την διασφάλιση των πληροφοριών όλων των ενδιαφερόμενων μερών της, αλλά και για την πιστοποίηση ότι οι ενέργειες προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι οι πλέον ενδεδειγμένες.

Ως εκ τούτου, έλαβε την σχετική πιστοποίηση από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων του Τομέα M Power Projects του Κλάδου Ενέργειας. Πρόκειται για το πρώτο Πιστοποιητικό στη χώρα με Διαπίστευση ΕΣΥΔ σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 27701:2019.

Το εν λόγω πρότυπο ενισχύει το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών της εταιρείας ISO 27001, επιτρέποντας κατ’ αυτό τον τρόπο στον Τομέα M Power Projects να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η διαπίστευση καταδεικνύει την ισχυρή προσέγγιση στην πιστοποίηση και βοηθά στην επίδειξη δέσμευσης για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών στον σημερινό εξελισσόμενο ψηφιακό κόσμο. Επιπλέον, επιβεβαιώνεται η δέσμευση της MYTILINEOS στην εφαρμογή πολιτικών και ελέγχων που εξασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών που διαχειρίζεται και ταυτόχρονα στην συμμόρφωσή της με τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις διαχείρισης προσωπικών δεδομένων (GDPR).

Ο Σοφοκλής Καραπιδάκης, Compliance Director και Data Protection Officer της MYTILINEOS τόνισε την ύψιστη σημασία που έχει η προστασία των προσωπικών δεδομένων για την εταιρεία, ιδιαίτερα σήμερα, με την αυξανόμενη επικράτηση των απειλών στον κυβερνοχώρο και τους εξελισσόμενους κανονισμούς περί απορρήτου. Τόνισε δε, πώς «η MYTILINEOS αναγνωρίζει την ανάγκη για μια ισχυρή και δυναμική προσέγγιση στην ασφάλεια των δεδομένων. Κατανοούμε την κρίσιμη φύση της προστασίας δεδομένων και έχουμε επενδύσει σημαντικούς πόρους για να αναπτύξουμε ένα πρόγραμμα που υπερβαίνει τα πρότυπα του κλάδου. Με αυτή την πρωτοβουλία, στοχεύουμε να παρέχουμε στους πελάτες, προμηθευτές και εργαζόμενους μας την βεβαιότητα ότι τα πολύτιμα δεδομένα τους είναι ασφαλή και προστατευμένα.»