31 ΑΥΓ 2023

Η MYTILINEOS υποστήριξε για 2η συνεχή χρονιά το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προσβασιμότητας και Εξοικείωσης με τη Διαφορετικότητα, «Μαθαίνω να βλέπω τον Άνθρωπο»

Η MYTILINEOS Energy & Metals ενίσχυσε για 2η συνεχή χρονιά το σχολικό έτος 2022-2023 το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενημέρωσης & Εξοικείωσης με την Αναπηρία «Μαθαίνω να βλέπω τον Άνθρωπο» σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους, σε σχολεία της Αττικής.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, υλοποιήθηκαν 85 ομιλίες, σε 69 σχολεία. 4.325 μαθητές που παρακολούθησαν το πρόγραμμα εξοικειώθηκαν με τις έννοιες της κοινωνικής αποδοχής, ισότητας και ευθύνης, με βιωματική και διαδραστική προσέγγιση.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Μαθαίνω να βλέπω τον Άνθρωπο» προσεγγίζει τα παιδιά με άμεσο και βιωματικό τρόπο, ενισχύοντας την ικανότητα τους να εντοπίσουν και να αποδομήσουν κακές πρακτικές, στερεότυπα και προκαταλήψεις, προκειμένου να λειτουργήσουν μελλοντικά ως δυναμικός μοχλός αλλαγής μέσα στο κοινωνικό σύνολο. 

Αφυπνίζοντας τους μαθητές και κατ’ επέκταση το άμεσο και έμμεσο περιβάλλον τους, δημιουργούνται οι κατάλληλες προοπτικές για την ευαισθητοποίηση και συνειδητοποίηση του ευρύτερου πληθυσμού, με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση και απόδοση των βασικών δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία.

H αναγνώριση των πρωτοβουλιών Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS αποτελεί επιβεβαίωση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της Εταιρείας για την δημιουργία αξίας για όλους τους Κοινωνικούς Εταίρους. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη αξία για την MYTILINEOS και υλοποιείται στο πλαίσιο των στρατηγικών συμπράξεων που αναπτύσσει με σημαντικούς κοινωνικούς φορείς για την επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Στόχοι 10 και 17).

Η συνεργασία της Εταιρείας MYTILINEOS με τον φορέα ΣΚΕΠ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος, αναγνωρίστηκε και έλαβε μάλιστα τη SILVER διάκριση στα Hellenic Responsible Business Awards 2023.

Την προηγούμενη σχολική χρονιά η MYTILINEOS ενίσχυσε με 11 Εκπαιδευτικούς κύκλους μέσω του προγράμματος, 10 σχολεία του Δήμου Διστόμου, Αράχωβας & Αντίκυρας, ενημερώνοντας και εξοικειώνοντας 524 μαθητές με την έννοια της αναπηρίας και της διαφορετικότητας.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies