10 ΝΟΕ 2022

Yψηλές διακρίσεις της MYTILINEOS στα Manufacturing Excellence Awards 2022

Η Εταιρεία MYTILINEOS καταφέρνει να διακρίνεται σταθερά κάθε χρόνο για τις πρωτοβουλίες Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης,  αποδεικνύοντας  εμπράκτως  το  υψηλό επίπεδο των δράσεών της και τον άμεσο αντίκτυπό τους στις κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται.

Για πρώτη φορά, η Εταιρεία συμμετείχε στα Manufacturing Excellence Awards 2022, λαμβάνοντας δυο υψηλές διακρίσεις. Συγκεκριμένα, η MYTILINEOS έλαβε:

  • Βραβείο GOLD: MYTILINEOS ESG Επιδόσεις [Ενότητα: Επενδύσεις και στρατηγική, Kατηγορία: Στρατηγική για τα ESG (Environment, Society, Governance)]
  • Βραβείο GOLD: Preventive maintenance solution for manufacturing industry (Ενότητα: Καινοτομία και νέες τεχνολογίες, Kατηγορία: Smart Factory)

Τα Manufacturing Excellence Awards αναδεικνύουν και επιβραβεύουν δράσεις και έργα επιχειρήσεων για την ισχυρή ανθεκτικότητα και την έγκαιρη προσαρμοστικότητα στις νέες συνθήκες παραγωγής, διανομής και επικοινωνίας, τον ψηφιακό και «πράσινο» μετασχηματισμό, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και τη συνεισφορά τους στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Επιπλέον, επιβραβεύουν την αριστεία των επιχειρήσεων του ευρύτερου βιομηχανικού τομέα της χώρας καθώς και των επιχειρήσεων που προσφέρουν λύσεις για τη βιομηχανία.

H αναγνώριση των πρωτοβουλιών Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS αποτελεί επιβεβαίωση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της Εταιρείας για την δημιουργία αξίας για όλους τους Κοινωνικούς Εταίρους, συμβάλλοντας στους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και στις αντίστοιχες εθνικές προτεραιότητες. Οι  εν  λόγω  διακρίσεις  καταδεικνύουν  τη  συνέπεια  και  το  υψηλό  επίπεδο τεχνογνωσίας της MYTILINEOS, αλλά και τις πρωτοποριακές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει με στόχο πάντα την Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Τα  βραβεία  απονεμήθηκαν  σε  ειδική  τελετή την  Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022, παρουσία θεσμικών εκπροσώπων και στελεχών εταιρειών.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies