02 ΜΑΪ 2024

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007  και του Κανονισμού (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς, ανακοινώνει ότι ο κ. Φώτιος Σπυράκος, Chief Administration Officer & Head of CEO'S Office της Εταιρείας, σύμφωνα με γνωστοποίησή του προς την Εταιρεία, προέβη την 30.4.2024 σε πώληση 8.694 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 335.365,54 ευρώ.