06 ΦΕΒ 2024

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007  και του Κανονισμού (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς, ανακοινώνει ότι ο κ. Στεφανίδης Δημήτριος, Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής, Κλάδος Μεταλλουργίας της Εταιρείας, σύμφωνα με γνωστοποίησή του προς την Εταιρεία, προέβη την 31.1.2024 σε πώληση 12.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 456.859,96 ευρώ.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies