Εταιρική Κουλτούρα

Για τη Metlen, η εταιρική κουλτούρα είναι το συνεκτικό στοιχείο που διασφαλίζει τη σύμπνοια στην επίτευξη του οράματος της Εταιρείας και διαπνέει όλο το ανθρώπινο δυναμικό, από τη διοίκηση έως την παραγωγή.

Βασικός άξονας της εταιρικής κουλτούρας, η συνεχής επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί την κινητήριο δύναμη της Εταιρείας.

Με αυτή τη φιλοσοφία:

  • Εστιάζουμε στην προσέλκυση και διατήρηση ικανών στελεχών, με αρχές και αξίες που συνάδουν με αυτέςτης Εταιρείας
  • Αξιοποιούμε τις δυνατότητες του έμψυχου δυναμικού μας και φροντίζουμε συνεχώς να προσφέρουμε στους ανθρώπους μας τα εργαλεία και τις ευκαιρίες για ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους και επαγγελματική εξέλιξη εντός της Εταιρείας
  • Ενθαρρύνουμε την καινοτομία, την πρωτοβουλία, την εκμάθηση και τη διαφορετικότητα
  • Αναγνωρίζουμε τη σημασία της διατήρησης της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
  • Διατηρούμε ένα σύνολο επιχειρηματικών αξιών που προάγουν την επιχειρηματική αριστεία και την κοινωνική υπευθυνότητα