Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας

Αναζητούμε συνεργάτες με αξίες, ήθος και φιλοδοξίες. Συνεργάτες δυναμικούς, που έχουν πάθος για εργασία, κίνητρο να διακριθούν και στόχο να συνεισφέρουν ενεργά στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας μας. Συνεργάτες που μπορούν να ανταποκριθούν με ωριμότητα και συνέπεια στις απαιτήσεις ενός διαρκώς εναλλασσόμενου και απαιτητικού περιβάλλοντος εργασίας.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Θέσεις Εργασίας

Εάν επιθυμείτε να ενταχθείτε στο ανθρώπινο δυναμικό της Metlen, παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω της ακόλουθης πλατφόρμας. Μπορείτε να το αποστείλετε για συγκεκριμένη θέση εργασίας ή για να καταχωρηθεί στην ενεργή βάση βιογραφικών της Εταιρείας.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ