Η Αξία του Προγράμματος

Το πρόγραμμα Μηχανικοί στην Πράξη ξεκίνησε ως μία από τις πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της MYTILINEOS με διεθνείς προεκτάσεις, εξελισσόμενο σε Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης που τροφοδοτεί με νέα ταλέντα την εταιρεία.

Η MYTILINEOS δίνει ιδιαίτερη σημασία στην επαγγελματική εμπειρία και κατάρτιση, στην πρακτική άσκηση και στην απόκτηση δεξιοτήτων συμβάλλοντάς στους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Στόχοι 4 & 8) που έχει θέσει ο ΟΗΕ, με ορίζοντα το 2030, για Ποιοτική Εκπαίδευση, Αξιοπρεπή Εργασία & Οικονομική ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα Μηχανικοί στην Πράξη ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2014 και από τότε έχουν υλοποιηθεί συνολικά έξι προγράμματα, με το έκτο να βρίσκεται σε εξέλιξη και να ολοκληρώνεται το Νοέμβριο του 2023.

Οι έξι κύκλοι προγραμμάτων που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής στέφθηκαν από απόλυτη επιτυχία, καθώς το σύνολο των μηχανικών που συμμετείχαν, βρήκαν δουλειά σε λιγότερο από τρεις μήνες, ενώ μέρος αυτών εντάχθηκαν στο δυναμικό της MYTILINEOS, καλύπτοντας οργανικές θέσεις. Μάλιστα, το 82% των μηχανικών που συμμετείχαν στο τελευταίο ολοκληρωμένο πρόγραμμα εργάζονται σήμερα στους 2 κλάδους, τις θυγατρικές ή τις Κεντρικές Λειτουργίες και Υπηρεσίες της MYTILINEOS, ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες εκμεταλλευόμενοι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που τους προσέφερε η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, βρήκαν εργασία άμεσα.

Για τους νέους Μηχανικούς, που συμμετείχαν στους έξι πρώτους κύκλους του προγράμματος,  οι σημαντικότερες αλλαγές, όπως οι ίδιοι δήλωσαν, ήταν:

  • η εύρεση εργασίας μετά το πέρας του προγράμματος,
  • η απόκτηση πρακτικής εμπειρίας που συμπληρώνει τις ακαδημαϊκές γνώσεις,
  • η βελτίωση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων,
  • η απόκτηση διεθνούς έκθεσης και εμπειρίας σε τεχνολογίες αιχμής,
  • η μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία για το μέλλον.

 

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies