Ποια θα είναι η Εμπειρία σου

Ως Μηχανικός στην Πράξη, θα:

  • ενταχθείς σε έναν από τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας της MYTILINEOS ή τις κεντρικές λειτουργίες και υπηρεσίες της, ενώ θα γνωρίσεις συνοπτικά την Εταιρεία στο σύνολο της,
  • κληθείς να εργαστείς σε ατομικά και ομαδικά projects και να παρουσιάσεις τη δουλειά σου,
  • παρακολουθήσεις τεχνικές εκπαιδεύσεις αλλά και εκπαιδεύσεις που θα ενισχύσουν την προσωπική σου ανάπτυξη (Soft skills training),
  • λάβεις καθοδήγηση από στελέχη της MYTILINEOS σε συστηματική βάση (Mentoring).
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies