Δεσμεύσεις σε Πρωτοβουλίες Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η MYTILINEOS συμμετέχει οικειοθελώς, συνεργάζεται, και υποστηρίζει τις ακόλουθες πρωτοβουλίες/φορείς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Βιώσιμης Ανάπτυξης.

UN Global Compact

Το Οικουμενικό Σύμφωνο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNGC) αποτελεί την μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής βιωσιμότητας παγκοσμίως  και αποσκοπεί στην εφαρμογή καθολικών αρχών αειφορίας και στη λήψη μέτρων για την υποστήριξη των στόχων του ΟΗΕ. Η MYTILINEOS, από το 2008, έχει δεσμευτεί στην τήρηση των 10 αρχών του Συμφώνου, δημοσιοποιώντας σε ετήσια βάση τις σχετικές της επιδόσεις, στο πλαίσιο τόσο της λειτουργίας της και των ευρύτερων συναλλαγών της.

Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Οι 17 Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) αποτελούν την ατζέντα του ΟΗΕ, μέχρι το 2030, για ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους. Η MYTILINEOS, έχει ευθυγραμμίσει την πολιτική της με τους Στόχους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται πλέον ως κοινή βάση διαλόγου και συνεργασίας με τις βασικές ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων ενώ καθορίζουν και τις βασικές προτεραιότητες Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια.

Aluminium Stewardship Initiative

Ο Τομέας Μεταλλουργίας της MYTILINEOS από τον Νοέμβριο 2019 συμμετέχει στην παγκόσμια Πρωτοβουλία Υπεύθυνης Διαχείρισης Αλουμινίου (ASI). Στόχος της εταιρείας είναι η εξασφάλιση του ASI Performance Standard, καλύπτοντας υπεύθυνες περιβαλλοντικές και κοινωνικές προδιαγραφές καθώς και κριτήρια διακυβέρνησης για υπεύθυνη παραγωγή και ορθολογική χρήση του αλουμινίου, αναδεικνύοντας την ισχυρή δέσμευση της για μια ανθρακικά ουδέτερη παραγωγική διαδικασία στον Τομέα Μεταλλουργίας μέχρι το 2030.  

Συμβούλιο Βιώσιμης Ανάπτυξης – ΣΕΒ

Ιδρύθηκε το 2008 από 31 ελληνικές επιχειρήσεις - μέλη του ΣΕΒ αποσκοπώντας στη δημιουργία ενός πλαισίου διαλόγου για τη συζήτηση και τη στάθμιση των κρίσιμων θεμάτων της Βιώσιμης Ανάπτυξης μεταξύ επιχειρήσεων, Πολιτείας και της κοινωνίας. Η MYTILINEOS ως ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου δεσμεύεται πλήρως στο σχετικό Κώδικα Αρχών και συμμετέχει ενεργά στις πρωτοβουλίες του για την προώθηση και διάδοση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

 

ISO 26000

To Διεθνές πρότυπο ISO 26000  αποτελεί ένα σύστημα που περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες σχετικά με τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην εταιρία όπως Διαφάνεια, Ηθική Συμπεριφορά, Τήρηση Νομοθεσίας, Σεβασμός των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των αναγκών των Ενδιαφερόμενων μερών αλλά και των Διεθνών κανόνων συμπεριφοράς. Η MYTILINEOS, από το 2012, εφαρμόζει τις Αρχές του προτύπου στη λειτουργία της, αποδεικνύοντας εμπράκτως την υιοθέτηση πολιτικών και οδηγιών σχετικά με τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που πρέπει να διαχειρίζεται, καλύπτοντας όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της. Πίνακας ISO 26000

Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας αποτελεί ένα δομημένο σύστημα αναφοράς ως προς τη διαφάνεια και την αυτοδέσμευση των Οργανισμών στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας. Η MYTILINEOS, είναι πρεσβευτής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας, ενώ συμμετείχε ενεργά στη συνδιαμόρφωση του. Η Εταιρεία ανταποκρινόμενη στα κριτήρια του Κώδικα, ανέδειξε το επίπεδο ενσωμάτωσης (LEVEL A) των Αρχών του, στη λειτουργία της. Πίνακας Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

CSR Hellas

Το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποσκοπεί στην αξιοποίηση αρχών και πρακτικών εφαρμογών της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, για την ενίσχυση της βιωσιμότητας, της καινοτομίας και της κοινωνικής συνοχής σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Η MYTILINEOS, από το 2006, είναι επίσημο μέλος του Δικτύου, συμμετέχοντας ενεργά και υποστηρίζοντας τις πρωτοβουλίες του.

 

Συνεργασίες με άλλους φορείς

Αναγνωρίζοντας την αξία της συνεργασίας και της ανταλλαγής απόψεων στη βελτίωση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής μας συνεισφοράς καθώς και στην ανάπτυξη υπεύθυνων πρακτικών στην επιχειρηματική κοινότητα εν γένει, επικεντρωνόμαστε στο να μοιραζόμαστε την εμπειρία μας, με τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες και τους κοινωνικούς μας εταίρους.

Στην κατεύθυνση αυτή:

Συμμετέχουμε ενεργά, μέσω του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας (PROTERGIA), σε δημόσιες διαβουλεύσεις επί συγκεκριμένων νομοσχεδίων καθώς και επί σχεδίων αποφάσεων και κανονισμών σε σημαντικά θέματα δημόσιας πολιτικής στον χώρο της ενέργειας, όπως είναι:

 1. η προώθηση των επενδύσεων από ΑΠΕ στην Ελλάδα που αποτελεί συμβατική υποχρέωση της χώρας στα πλαίσια της επίτευξης του Κοινοτικού στόχου της διείσδυσης των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό 20% μέχρι το έτος 2020.
 2. η απελευθέρωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που θα επιφέρει σημαντικά οφέλη στην εθνική οικονομία, το περιβάλλον και τους καταναλωτές.

Στο πλαίσιο των παραπάνω πρωτοβουλιών:

 • Υποστηρίζουμε την προώθηση των επενδύσεων από ΑΠΕ στην Ελλάδα, μέσω της συμμετοχής μας στον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ (ΕΣΗΑΠΕ) καθώς και στην Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ).
 • Προωθούμε την απελευθέρωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της συμμετοχής στον Ελληνικό Σύνδεσμο Ανεξάρτητων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ). Επίσης συμβάλλουμε, στο Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ), για τη διαμόρφωση θέσεων, προτάσεων και κλίματος, σχετικά με θέματα ενέργειας στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Εκτός από τις προαναφερθείσες πρωτοβουλίες, ως Εταιρεία είμαστε μέλη και συνεργαζόμαστε στενά με:

 1. Το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ): Η Εταιρεία μας συμμετείχε ενεργά στην πρωτοβουλία του ΣΕΒ «Συμβούλιο ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» και δεσμεύεται πλήρως στο σχετικό Κώδικα Αρχών
 2. Το Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ): Η Εταιρεία μας δεσμεύεται στον Κώδικα Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης του Συνδέσμου
 3. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (I.E.A.)
 4. Την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε)
 5. Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)
 6. Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης
 7. Το Ελληνο-Τουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο
 8. Το Ελληνο-Γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
 9. Το Ελληνο-Κινεζικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
 10. Το Ελληνο-Γαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
 11. Το Ελληνο-Αφρικανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
 12. Την Ελληνική Ένωση Αλουμινίου
 13. Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)
 14. Τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων (Π.Σ.Ε.)
 15. Το Επιμελητήριο Βοιωτίας
 16. Το Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε.
 17. Τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ALBA
 18. Το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘ&ΚΕ)
 19. Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξαρτήτων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας (εσαη)
 20. Business Europe.
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies