Δεσμεύσεις σε Πρωτοβουλίες Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η MYTILINEOS συμμετέχει οικειοθελώς, συνεργάζεται, και υποστηρίζει τις ακόλουθες πρωτοβουλίες/φορείς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η MYTILINEOS, από το 2008, δηλώνει ανελλιπώς τη δέσμευσή της στην τήρηση των δέκα αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου Global Compact, δημοσιοποιώντας σε ετήσια βάση τις σχετικές της επιδόσεις.
Η MYTILINEOS, από το 2019, συμμετέχει στη διεθνή Πρωτοβουλία Υπεύθυνης Διαχείρισης Αλουμινίου, Aluminium Stewardship Initiative (ASI), ως μέλος Παραγωγής & Μεταποίησης.
Ο Τομέας Μεταλλουργίας (Αλουμίνιον της Ελλάδος και Δελφοί Δίστομον) πιστοποιήθηκε εντός του 2022, από την Πρωτοβουλία ASI για το σύνολο των δραστηριοτήτων του κατά το πρότυπο αλυσίδας εφοδιασμού (Chain of Custody Standard).
Ο Τομέας Μεταλλουργίας έχει λάβει τον Οκτώβριο του 2021 Πιστοποίηση ASI για το πρότυπο εκτέλεσης έργου στο σύνολο των εγκαταστάσεών του (ASI Performance Standard).
Η MYTILINEOS ως ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου του ΣΕΒ, από το 2008, δεσμεύεται πλήρως στο σχετικό Κώδικα Αρχών και συμμετέχει ενεργά στις πρωτοβουλίες του για την προώθηση και διάδοση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Η MYTILINEOS, από το 2006, είναι κύριο μέλος του Δικτύου CSR Hellas συμμετέχοντας ενεργά και υποστηρίζοντας τις ποικίλες πρωτοβουλίες του για την προώθηση και διάδοση των αρχών και πρακτικών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Η MYTILINEOS, είναι μέλος του «Ελληνικού Συνδέσμου Ανεξαρτήτων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας», από το 2010, μιας πρωτοβουλίας με βασικό στόχο την προώθηση και διαχείριση θεμάτων παραγωγής και διάθεσης αξιόπιστης, οικονομικής και φιλικής προς το περιβάλλον ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και την απελευθέρωση της αγοράς όλων των ενεργειακών πρώτων υλών.
Η MYTILINEOS συμμετέχει στην European Aluminium, μια πρωτοβουλία που βασικό άξονα έχει τον ρόλο του αλουμινίου (απαραίτητο για την παραγωγή μονάδων ΑΠΕ, καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρικών οχημάτων, ηλεκτρόλυσης υδρογόνου και ούτω καθεξής).
Η MYTILINEOS, συμμετέχει στην πρωτοβουλία Hydrogen Europe, με στόχο την αξιοποίηση του υδρογόνου που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές της οικονομίας, ειδικά για την απεξάρτηση από τον άνθρακα της βαριάς βιομηχανίας.
Η MYTILINEOS από το 2016 υποστηρίζει την επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030), συμβάλλοντας στις αντίστοιχες εθνικές προτεραιότητες.
Από το 2012, η MYTILINEOS έχει λάβει υπόψη τις Αρχές του διεθνούς προτύπου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στη λειτουργία της, δημοσιοποιώντας σε ετήσια βάση την πρόοδο και τις επιδόσεις της.
Πίνακας Δημοσιοποιήσεων ISO 26000.
Η MYTILINEOS, είναι πρεσβευτής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας, από το 2015, ενώ συμμετείχε ενεργά στη συνδιαμόρφωση του, είτε καταθέτοντας τις απόψεις και τις πρωτοβουλίες του μέσω της διαδικασίας της ανοιχτής διαβούλευσης στο πλαίσιο του σχετικού διαλόγου, είτε συμμετέχοντας στις σχετικές ομάδες εργασίας.
Πίνακας περιεχομένων Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας
Η MYTILINEOS, μέσω του ΣΕΒ, ανήκει στην πρωτοβουλία Business Europe που έχει στόχο την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και την υποστήριξη των ευρωπαϊκών εταιρειών για τα ζητήματα που επηρεάζουν περισσότερο τις επιδόσεις τους.
O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της MYTILINEOS, Ευάγγελος Μυτιληναίος εκλέχθηκε το 2022 Πρόεδρος της Πανευρωπαϊκής Ένωσης Eurometaux, που εκπροσωπεί τη βιομηχανία μη-σιδηρούχων μετάλλων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των μεταλλείων, των μεταλλουργιών, της μεταποίησης και της ανακύκλωσης των βασικών μετάλλων, των πολύτιμων μετάλλων και των δευτερευόντων μετάλλων.
Η MYTILINEOS συμμετέχει στην COGEN Europe, μια πρωτοβουλία που στόχο έχει την συμπαραγωγή, δηλαδή την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας χαμηλών εκπομπών άνθρακα με τον πιο αποδοτικό και βιώσιμο τρόπο.
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies