Δημοσιεύσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης

Οι Εκθέσεις μας

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 HTML PDF 7,3MB Δήλωση Ανεξάρτητης Διασφάλισης 2021 PDF 346,0KB Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 HTML PDF 7,4MB Δήλωση Ανεξάρτητης Διασφάλισης 2020 PDF 379,5KB Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019 HTML PDF 9,4MB Δήλωση Ανεξάρτητης Διασφάλισης 2019 PDF 193,3KB Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018 HTML PDF 24,3MB Δήλωση Ανεξάρτητης Διασφάλισης 2018 PDF 193,2KB Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017 HTML PDF 18,4MB Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2016 HTML PDF 3,9MB Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015 HTML PDF 10,6MB Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2014 HTML PDF 6,5MB Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2013 HTML PDF 5,7MB Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2012 HTML PDF 6,3MB Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2011 HTML PDF 3,1MB Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 HTML PDF 4,9MB Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2009 PDF 5,3MB Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2008 HTML PDF 1,3MB Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2007 PDF 5,8MB

Άλλες Εκθέσεις & Μελέτες

Αποτίμηση Κοινωνικής Αξίας του Κοινωνικού Προγράμματος «ΔΙΑΤΡΟΦΗ» 2018-2022 PDF 2,9MB Αποτίμηση Κοινωνικής Αξίας του Κοινωνικού Προγράμματος «Emergency Food Fund – for kids» 2021 PDF 3,3MB Αποτίμηση Κοινωνικής Αξίας του Κοινωνικού Προγράμματος «#Mellonabilities» 2021-2022 PDF 2,5MB Αποτίμηση Κοινωνικής Αξίας του Κοινωνικού Προγράμματος «Αποστολή ΓΥΝΑΙΚΑ 45+: αγκαλιά-ΖΟΥΜΕ τις ανάγκες της» 2022 PDF 3,1MB Αποτίμηση Κοινωνικής Αξίας του Κοινωνικού Προγράμματος «#HoMellon» 2020-2021 PDF 3,2MB CDP MYTILINEOS S.A. - Climate Change 2022 Response PDF 854,8KB CDP MYTILINEOS S.A. - Water Security 2022 Response PDF 371,1KB Μελέτη της Κοινωνικό - Οικονομικής Επίδρασης της MYTILINEOS στην Ελλάδα (2021) PDF 3,0MB ASI Πίνακας Στοιχείων Τομέα Μεταλλουργίας 2021 PDF 75,2KB UNGC CoP Advanced Level 2021 PDF 771,0KB ASI Πίνακας Στοιχείων Τομέα Μεταλλουργίας 2020 PDF 124,9KB UNGC CoP Advanced Level 2020 PDF 735,9KB Αποτίμηση Κοινωνικής Αξίας του Κοινωνικού Προγράμματος «Χαρί-ζουμε Παιδικά Χαμόγελα» 2019-2020 PDF 2,9MB Μελέτη της Κοινωνικό - Οικονομικής Επίδρασης της MYTILINEOS στην Ελλάδα (2019) PDF 1,4MB UNGC CoP Advanced Level 2019 PDF 657,3KB UNGC CoP Advanced Level 2018 PDF 684,2KB Μελέτη της Κοινωνικό - Οικονομικής Επίδρασης της MYTILINEOS στην Ελλάδα (2017) PDF 2,1MB Αποτίμηση Κοινωνικής Αξίας του Κοινωνικού Προγράμματος «ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ» 2015-2018 PDF 1,3MB Αποτίμηση Κοινωνικής αξίας του Προγράμματος «Μηχανικοί στην Πράξη» (2017) PDF 1,3MB UNGC CoP Advanced Level 2017 PDF 788,4KB UNGC CoP Advanced Level 2016 PDF 1,9MB UNGC CoP Advanced Level 2015 PDF 2,0MB 2014-2015 ESG Presentation PDF 2,1MB Συνοπτική Επισκόπηση Επιδόσεων 2014 PDF 2,1MB UNGC CoP Advanced Level 2014 PDF 2,4MB UNGC CoP Advanced Level 2013 PDF 1,2MB
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies