Ερωτηματολόγιο Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2023

Προς όλους τους Κοινωνικούς Εταίρους:

Θα ήταν ιδιαίτερη τιμή για εμάς να συμβάλετε, αν το επιθυμείτε, απαντώντας στο σύντομο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί, στην προσπάθειά μας για τη βελτίωση της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS.

Σας υπενθυμίζουμε ότι το περιεχόμενο της Έκθεσης καθορίζεται αποκλειστικά από το αποτέλεσμα της εφαρμογής της διαδικασίας του προσδιορισμού των θεμάτων Ουσιαστικότητας όπως προβλέπεται από τα διεθνή ΠΡΟΤΥΠΑ GRI (GRI STANDARDS). (Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε τη σχετική ενότητα της Έκθεσης στην σελίδα 40)

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η συμπλήρωσης του ακόλουθου ερωτηματολογίου, δεν προϋποθέτει την συλλογή και επεξεργασία οποιονδήποτε προσωπικών σας δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε θερμά, εκ των προτέρων, για τη συμμετοχή σας αλλά και για το χρόνο που αφιερώσατε στη σχετική μελέτη της Έκθεσης.

Σε ποια ομάδα Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS ανήκετε;

Μελετώντας την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS ποια ενότητα κατά την άποψή σας ήταν η πιο ενδιαφέρουσα; (Μπορείτε να σημειώσετε παραπάνω από μία επιλογή)

Παρακαλούμε αξιολογήστε τα ακόλουθα βασικά στοιχεία της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης (Κλίμακα 0-4, με 0 χαμηλότερη, 4 υψηλότερη)

Υπάρχουν θέματα τα οποία η MYTILINEOS, κατά την άποψή σας, θα πρέπει να αναπτύξει περισσότερο σε μελλοντικές εκδόσεις της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης; Παρακαλούμε σημειώστε την άποψη σας στο ακόλουθο πλαίσιο.

Παρακαλούμε, αν επιθυμείτε, αναφέρατε σύντομα στο ακόλουθο πλαίσιο πιθανά σχόλια ή προτάσεις σας που αφορούν γενικά στην περαιτέρω βελτίωση της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS.

Please prove you are not a robot.