Η Στρατηγική μας

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί την κινητήρια δύναμη μέσω της οποίας η MYTILINEOS φιλοδοξεί να παραμείνει ανταγωνιστική σε βάθος χρόνου, να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις και, αναπτύσσοντας τις κατάλληλες συνεργασίες, να συμβάλλει σε ένα νέο αποδοτικό μοντέλο ανάπτυξης χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, όπως έχει αποτυπωθεί μέσω των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Στην κατεύθυνση αυτή η νέα στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας, υλοποιείται μέσω τριών βασικών επιπέδων: Κλιματική Αλλαγή, ESG προσέγγιση και την Εταιρική Υπευθυνότητα.

Κλιματική Αλλαγή

Το πρώτο επίπεδο εστιάζει στη δέσμευση της MYTILINEOS για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στη συμβολή της προς μια οικονομία χαμηλών ρύπων. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία σχεδίασε μια επίκαιρη στρατηγική αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής η οποία κατευθύνει τις πρωτοβουλίες της για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα όπως ορίζονται από το πρωτόκολλο του Κιότο, τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή (COP21) και το αντίστοιχο Εθνικό Σχέδιο της Ελλάδας, που καθορίζει τη συμβολή της στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (EU Green Deal).Η MYTILINEOS γίνεται η πρώτη ελληνική βιομηχανία που θέτει συγκεκριμένους, μετρήσιμους και φιλόδοξους στόχους μείωσης εκπομπών CO2 για το 2030 και το 2050, θέτοντας έτσι τη μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος ως προτεραιότητα της νέας της στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Επιπλέον, η δημιουργία νέων τομέων επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας με προσανατολισμό στη δυναμική ανάπτυξη έργων βιώσιμης ανάπτυξης διεθνώς προβλέπεται ότι θα διαδραματίσουν, την επόμενη κρίσιμη δεκαετία, σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση και τη μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου σε παγκόσμιο επίπεδο, δίνοντας την ευκαιρία στην MYTILINEOS να κλιμακώσει τον θετικό της αντίκτυπο και να γίνει μία από τις ηγέτιδες εταιρείες στην παγκόσμια αγορά στον τομέα αυτό.

ESG Προσέγγιση

Το δεύτερο επίπεδο αναδεικνύει τη συστηματική προσέγγιση της MYTILINEOS στην καταγραφή, τη βέλτιστη διαχείριση και τη δημοσιοποίηση των ESG κινδύνων και ευκαιριών που επηρεάζουν τις επιδόσεις της όπως και την προσπάθειά της να εφαρμόσει τη στρατηγική της. Μέσω της ESG προσέγγισης η MYTILINEOS ενισχύει την ικανότητά της να δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία και να διαχειρίζεται τις σημαντικές αλλαγές στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται. Με τον τρόπο αυτό ανταποκρίνεται τόσο στις σύγχρονες απαιτήσεις βιωσιμότητας της επενδυτικής κοινότητας, των κεφαλαιαγορών και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, όσο και στις προσδοκίες της κοινωνίας για δέσμευση και διαφάνεια στα ζητήματα αυτά, που ολοένα αυξάνουν.

Εταιρική Υπευθυνότητα

Το τρίτο επίπεδο εκφράζει την υπεύθυνη λειτουργία της MYTILINEOS που καλλιεργείται συστηματικά, τα τελευταία 12 χρόνια, μέσω της εφαρμογής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) και της δέσμευσης της Εταιρείας στις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου (Global Compact) του ΟΗΕ. H Εταιρική Υπευθυνότητα για την MYTILINEOS είναι μία συνεχής διαδικασία αυτοβελτίωσης και αδιάκοπης μάθησης ενώ λειτουργεί και ως βασικός μηχανισμός ανανέωσης της «κοινωνικής» αδείας λειτουργίας της, βελτιώνοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies