Οι σχέσεις μας με τους Κοινωνικούς μας εταίρους

Διαβούλευση με τους Κοινωνικούς Εταίρους

Η Διαβούλευση των Κοινωνικών Εταίρων αποτελεί την εφαρμογή στην πράξη της διαχρονικής δέσμευσης της MYTILINEOS στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και στον ανοιχτό, συστηματικό και ειλικρινή κοινωνικό διάλογο που αποτελεί βασικό στοιχείο των κοινωνικών πόρων που αξιοποιεί για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Η MYTILINEOS διαθέτει ποικίλους τρόπους συνεργασίας με τις ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων, η συχνότητα των οποίων απορρέει από το είδος της σχέσης που έχει αναπτύξει με την κάθε ομάδα, με στόχο να κατανοεί και ανταποκρίνεται ενεργά στις ανάγκες τους.

Οι βασικοί τρόποι συνεργασίας της MYTILINEOS με τους Κοινωνικούς της Εταίρους είναι:   

 • Τοπικές ημερίδες
 • Θεματικές διαβουλεύσεις
 • Κεντρικές ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις
 • Διαδικασία Ουσιαστικότητας
 • Έρευνες πεδίου
 • Διμερείς συναντήσεις

Οι βασικές ομάδες των Κοινωνικών μας Εταίρων είναι:

 • Εργαζόμενοι
 • Επενδυτική κοινότητα
 • Συνεργάτες & Προμηθευτές
 • Πελάτες
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Επιχειρηματικοί Φορείς
 • Ρυθμιστικοί Φορείς & Φορείς Βιώσιμης Ανάπτυξης
 • Ακαδημαϊκή Κοινότητα
 • Εκπρόσωποι Τύπου
 • Εθελοντικές Οργανώσεις

Θεματική Διαβούλευση

Η πρακτική της Διαβούλευσης υλοποιείται μέσω τοπικών θεματικών ημερίδων διαλόγου και την εφαρμογή ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων. Το χρονικό διάστημα 2015-2019, ο Τομέας Μεταλλουργίας πραγματοποίησε τις θεματικές διαβουλεύσεις, ενώ το 2020 η MYTILINEOS υλοποίησε τη Διαβούλευση σε κεντρικό επίπεδο και ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας θέλοντας να προστατέψει αλλά και να διασφαλίσει την υγεία των Κοινωνικών της Εταίρων.

Η MYTILINEOS, προκειμένου να εξελίσσεται και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των Κοινωνικών της Εταίρων, δημιούργησε ένα ειδικό ερωτηματολόγιο ικανοποίησης 5βάθμιας κλίμακας (από 1 χαμηλή έως 5 υψηλή) το οποίο συμπληρώνεται κάθε φορά από τους συμμετέχοντες της Διαβούλευσης, αξιολογώντας α) την Συνολική Εικόνα, β) τον Σχεδιασμό & γ) την Οργάνωση με επιμέρους μεταβλητές να απαρτίζουν την κάθε κατηγορία, ενώ δίνεται η δυνατότητα καταγραφής επιπλέον σχολίων και προτάσεων προς βελτίωση.

Συγκεκριμένα:

Θεματική Διαβούλευση 2023

 • Θέμα: «Πολιτική Υπεύθυνης Εφοδιαστικής Αλυσίδας»
 • Σκοπός: Ευρύτερη γνωστοποίηση της Πολιτικής Υπεύθυνης Εφοδιαστικής Αλυσίδας προς σημαντικά ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών, δίνοντας την δυνατότητα υποβολής απόψεων για τα θέματα που καλύπτονται από την πολιτική, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας.
 • Υλοποίηση: MYTILINEOS – Κεντρικές Υπηρεσίες – Διεύθυνση Αειφόρου Ανάπτυξης
 • Τύπος Διαβούλευσης: Ηλεκτρονική (μέσω αποστολής δομημένου OnLine ερωτηματολογίου)
 • Συμμετέχοντες: Ανταποκρίθηκαν 168 άτομα από ομάδες των Κοινωνικών Εταίρων της Εταιρείας και συγκεκριμένα 154 προμηθευτές και 14 εκπρόσωποι από Πελάτες, Φορείς Βιώσιμης Ανάπτυξης και Επιχειρηματικής Κοινότητας
 • Αποτελέσματα: 1. Εξαιρετικά υψηλό ποσοστό των βασικών προμηθευτών αναγνωρίζει τη σημασία της Πολιτικής καθώς και της πληρότητας των Αρχών της. 2. Αναγνωρίζεται από τους προμηθευτές η αναγκαιότητα για βελτίωση του επιπέδου ωριμότητας τους, στην κάλυψη των βασικών απαιτήσεων της Πολιτικής. 3. Αποτυπώνεται η δυνατότητα συμβολής της Πολιτικής στην ενίσχυση της προδραστικής διαχείρισης των ουσιαστικών θεμάτων βιωσιμότητας που οι προμηθευτές αναγνωρίζουν. 4. Αποτυπώνεται η στερεοτυπική αντίληψη πως η διαχείριση της βιωσιμότητας εισφέρει πρωτίστως στη φήμη της Εταιρείας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
Θεματική Διαβούλευση 2023

Θεματική Διαβούλευση 2022

 • Θέμα: «Καινοτομία και Ψηφιακός Μετασχηματισμός»
 • Σκοπός: Πραγματοποίηση ενός εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ της Εταιρείας και των κοινωνικών εταίρων εστιάζοντας στη σημασία που έχει για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη η Καινοτομία και ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός, τους στόχους, τις δράσεις και τις προκλήσεις του Αλουμινίου της Ελλάδος στο πλαίσιο της καινοτομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού.
 • Υλοποίηση: MYTILINEOS – Τομέας Μεταλλουργίας
 • Τύπος Διαβούλευσης: Ημερίδα (Round tables method και χρήση τεχνολογικών καινοτομιών)
 • Συμμετέχοντες: 56 άτομα και φορείς από όλες τις ομάδες των Κοινωνικών Εταίρων της Εταιρείας
 • Αποτελέσματα: Το 94% των συμμετεχόντων αναγνώρισε ως χρήσιμα τα θέματα που παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν, ενώ περισσότερο από το 80% αυτών δήλωσε ότι η χρήση της έξυπνης τεχνολογίας διευκολύνει την καθημερινότητας τους, αναβαθμίζοντας το επίπεδο της ζωής τους.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
Θεματική Διαβούλευση 2022

Θεματική Διαβούλευση 2021

 • Θέμα: «Covid-19: Μέτρα και δράσεις για την αποτελεσματική διαχείριση της πανδημίας - Προστασία της υγείας και επιχειρησιακή συνέχεια»
 • Σκοπός: α) Η παρουσίαση όλων των μέτρων και των δράσεων που υλοποιήθηκαν από το εργοστάσιο Αλουμινίου για την αποτελεσματική διαχείριση της πανδημίας, το χρονικό διάστημα 2020-2021. β) Η ενημέρωση και παρουσίαση της νέας διαδικασίας διαχείρισης αιτημάτων και παραπόνων που εγκρίθηκε πρόσφατα στον Τομέα Μεταλλουργίας με σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνίας με τις τοπικές ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση όλων των αιτημάτων, σχολίων, παραπόνων που αφορούν σε θέματα Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και ESG που λαμβάνει η Εταιρεία.
 • Υλοποίηση: MYTILINEOS – Τομέας Μεταλλουργίας
 • Τύπος Διαβούλευσης: Ηλεκτρονική (μέσω αποστολής δομημένων online ερωτηματολογίων)
 • Συμμετέχοντες: 37 άτομα και φορείς από όλες τις ομάδες των Κοινωνικών Εταίρων της Εταιρείας
 • Αποτελέσματα: Περισσότερο από το 70% των συμμετεχόντων δήλωσε αρκετά ικανοποιημένο τόσο με τον τρόπο διαχείρισης της πανδημίας, όσο και από τη διαχείριση των αιτημάτων/παραπόνων τους από τον Τομέα Μεταλλουργίας. Δεν καταγράφηκαν συγκεκριμένες αναφορές για περαιτέρω βελτίωση. Παράλληλα, το 77% των συμμετεχόντων αναγνώρισε και χαρακτήρισε ως χρήσιμα τα θέματα που συζητήθηκαν.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
Θεματική Διαβούλευση 2021

Θεματική Διαβούλευση 2020

 • Θέμα: «Εταιρική πολιτική για τον σεβασμό και την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»
 • Σκοπός: Η γνωστοποίηση και η διερεύνηση του βαθμού αποδοχής των Κοινωνικών Εταίρων για την Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της MYTILINEOS 
 • Υλοποίηση: MYTILINEOS - Διεύθυνση Αειφόρου Ανάπτυξης
 • Τύπος Διαβούλευσης: Ηλεκτρονική (μέσω αποστολής δομημένου online ερωτηματολογίου)
 • Συμμετέχοντες: 673 άτομα και φορείς από όλες τις ομάδες των Κοινωνικών Εταίρων της Εταιρείας
 • Αποτελέσματα: Το 83% των συμμετεχόντων, δήλωσαν ότι είναι πολύ σημαντικό για αυτούς η MYTILINEOS να αναλάβει επίσημη δέσμευση για το σεβασμό και την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Παράλληλα καθολική ήταν η αποδοχή, (99%) από όλες τις ομάδες των Κοινωνικών Εταίρων, όλων των θεμάτων που έχει εντάξει η MYTILINEOS στην πολιτική της για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
Θεματική Διαβούλευση 2020

Θεματική Διαβούλευση 2019

 • Θέμα: «Πώς μπορεί η εκπαίδευση να βοηθήσει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και στη μείωση της ανεργίας;»
 • Σκοπός: Η πραγματοποίηση ενός εποικοδομητικού διαλόγου σχετικά με τη συμβολή της πολιτείας, της κοινωνίας των πολιτών και του επιχειρηματικού κόσμου στον Παγκόσμιο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 4 (Ποιοτική Εκπαίδευση). Ειδικό αντικείμενο διαβούλευσης: “Πώς μπορεί η εκπαίδευση να βοηθήσει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και στη μείωση της ανεργίας;”
 • Υλοποίηση: MYTILINEOS – Τομέας Μεταλλουργίας
 • Τύπος Διαβούλευσης: Ημερίδα (Round tables method και χρήση τεχνολογικών καινοτομιών)
 • Συμμετέχοντες: 40 άτομα και φορείς (Ακαδημαϊκή Κοινότητα, Προμηθευτές, Επιχειρηματικοί φορείς, Τοπικοί φορείς, Εκπρόσωποι εργαζομένων, Δημοσιογράφοι)
 • Αξιολόγηση Διαβούλευσης : 4,50/5
 • Αποτελέσματα: Κοινά βασικά συμπεράσματα: α) η επένδυση στην Βιωματική Εκπαίδευση που ενισχύει τη δημιουργικότητα, β) η ενίσχυση των soft skills και η ουσιαστική εστίαση στα Digital skills και στο Computational Thinking των νέων, γ) η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και ακαδημαϊκής κοινότητας σχετικά με τις δεξιότητες που θα πρέπει να έχει ένας μελλοντικός εργαζόμενος πριν βγει στην αγορά εργασίας και δ) ενίσχυση νέων εκπαιδευτικών projects στα σχολεία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
Θεματική Διαβούλευση 2019

Θεματική Διαβούλευση 2018

 • Θέμα: «Αναπτύσσοντας μια Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα»
 • Σκοπός: Η ανάδειξη μιας υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς μέσω της δημιουργίας μιας πιο υπεύθυνης εφοδιαστικής αλυσίδας, ενημερώνοντας τους προμηθευτές για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την ανάπτυξη της εταιρείας και την συνολική πολιτική αγορών, την ανάδειξη του σημαντικού ρόλου της εφοδιαστικής αλυσίδας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τη διερεύνηση τρόπων σύμπραξης για την επίτευξη στόχων αλληλωφέλειας.
 • Υλοποίηση: MYTILINEOS – Τομέας Μεταλλουργίας
 • Τύπος Διαβούλευσης: Ημερίδα (Round tables method και χρήση τεχνολογικών καινοτομιών)
 • Συμμετέχοντες: 50 βασικοί προμηθευτές
 • Αξιολόγηση Διαβούλευσης: 4,46/5
 • Αποτελέσματα: Κοινά βασικά συμπεράσματα: α) η ανάδειξη της σημασίας και κατ’ επέκταση της αναγκαιότητας του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών στις σύγχρονες επιχειρήσεις, β) τα οφέλη της αυτοαξιολόγησης των προμηθευτών σε κοινωνικά, εργασιακά και περιβαλλοντικά θέματα καθώς και το πως η διαδικασία αυτοαξιολόγησης ενισχύει το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα.
 • Διακρίσεις: Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έλαβε το βραβείο «Silver» στο θεσμό των Hellenic Responsible Business Awards και διακρίθηκε στα Sustainability Dialogues & Awards.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
Θεματική Διαβούλευση 2018

Θεματική Διαβούλευση 2017

 • Θέμα: «Μεταφράζοντας το Επιχειρείν σε αξία για την κοινωνία»
 • Σκοπός: Αφενός η ανάδειξη και αφετέρου η διαβούλευση επί της προστιθέμενης αξίας και του κοινωνικού αποτυπώματος, με οικονομικούς όρους, που δημιουργεί τόσο ο τομέας Μεταλλουργίας στην τοπική κοινωνία, όσο και η συνολική δραστηριότητα της MYTILINEOS σε εθνικό επίπεδο.
 • Υλοποίηση: MYTILINEOS – Τομέας Μεταλλουργίας
 • Τύπος Διαβούλευσης: Ημερίδα (Round tables method και χρήση τεχνολογικών καινοτομιών)
 • Συμμετέχοντες: 60 άτομα και φορείς (Τοπική Αυτοδιοίκηση, τοπικές αρχές, βασικοί προμηθευτές, τοπικοί σύλλογοι και φορείς, τοπικά ΜΜΕ, σχολική κοινότητα καθώς και εκπρόσωποι εργαζομένων)
 • Αξιολόγηση Διαβούλευσης : 4,53/5
 • Αποτελέσματα: Κοινά βασικά θέματα εστίασης: α) συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα & επένδυση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, β) ανάπτυξη τοπικών υποδομών και συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, γ) καθιέρωση προγράμματος υποτροφιών & προσφορά τεχνολογικού εξοπλισμού σε σχολεία που αντιμετωπίζουν ουσιαστικές ανάγκες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
Θεματική Διαβούλευση 2017

Θεματική Διαβούλευση 2016

 • Θέμα: «Μιλάμε για το Περιβάλλον»
 • Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση για τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και πολιτικές του Τομέα Μεταλλουργίας, με την αναφορά συγκεκριμένων πρακτικών και τεκμηριωμένων στοιχείων και ανταλλαγή απόψεων και η κατάθεση προτάσεων εκ μέρους των Κοινωνικών Εταίρων της εταιρείας.
 • Υλοποίηση: MYTILINEOS – Τομέας Μεταλλουργίας
 • Τύπος Διαβούλευσης: Ημερίδα (Round tables method και χρήση τεχνολογικών καινοτομιών)
 • Συμμετέχοντες: Εκπρόσωποι των Δήμων, των σχετικών υπηρεσιών της Περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας, του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, της Ακαδημαϊκής κοινότητας, της Σχολικής κοινότητας, των Τοπικών ΜΜΕ, του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών, όπως επίσης εκπρόσωποι Συμβουλευτικών και Τεχνικών συνεργαζόμενων εταιρειών και φορέων πιστοποίησης.
 • Αξιολόγηση Διαβούλευσης: 4,46/5
 • Αποτελέσματα: Θέματα που αναδείχθηκαν: α) η προοπτική επενδύσεων, σε πιο φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, στο εργοστάσιο της ΑτΕ, β) τα αποτελέσματα των μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί στα θέματα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, γ) συμμετοχή της MYTILINEOS σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα για την αντιμετώπιση καταλοίπων βωξίτη, δ) συνεργασία της εταιρίας με πανεπιστημιακά μεταπτυχιακά προγράμματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητές της.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
Θεματική Διαβούλευση 2016

Θεματική Διαβούλευση 2015

 • Θέμα: «Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία»
 • Σκοπός: Η ενημέρωση των συμμετεχόντων από τα στελέχη της εταιρίας σχετικά με την πολιτική, τους στόχους και το σύστημα διαχείρισης OHSAS 18001 της ΑτΕ, τονίζοντας τη δέσμευσή της, για τη συστηματική μέτρηση, αξιολόγηση και μείωση των κινδύνων Υγείας και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας της.
 • Υλοποίηση: MYTILINEOS – Τομέας Μεταλλουργίας
 • Τύπος Διαβούλευσης: Ημερίδα (Round tables method και χρήση τεχνολογικών καινοτομιών)
 • Συμμετέχοντες: Εκπρόσωποι εργολάβων, μεγάλων επιχειρήσεων, επιχειρηματικών συμβούλων, του Ινστιτούτου Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής (Prolepsis), του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργείου Εργασίας και των όμορων Δήμων.
 • Αξιολόγηση Διαβούλευσης: 4,50/5
 • Αποτελέσματα: Κοινά βασικά συμπεράσματα: α) έμφαση στην ανάπτυξη της συλλογικότητας των μέτρων Ασφάλειας, β) έμφαση στην προσέγγιση των εργοδηγών κατανόησης της ευθύνης που έχουν απέναντι στους συναδέλφους τους με προτεραιότητα στα θέματα Υγείας & Ασφάλειας, γ) έμφαση στην εκπαίδευση των εργαζομένων των εργολάβων σε σχέση με τα μέτρα Ασφάλειας αλλά και στις συνέπειες που μπορεί να έχει η μη συμμόρφωση με αυτά, δ) διενέργεια έρευνας με μορφή συμπλήρωσης ερωτηματολογίου σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001 για την αποτίμηση της κουλτούρας της στρατηγικής και των αποτελεσμάτων Υγείας & Ασφάλειας των εργαζομένων της εταιρίας.
 • Διακρίσεις: Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έλαβε το Βραβείο «Winner», στο θεσμό των Health & Safety Awards.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
Θεματική Διαβούλευση 2015

Η Διαβούλευση των Κοινωνικών Εταίρων, ως μία από τις βασικές Αρχές που υποστηρίζουν την συνολική στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας, υλοποιείται με απόλυτη συνέπεια τα τελευταία 11 χρόνια και διέπεται από διαδικασίες αυτό-αξιολόγησης και αυτό-βελτίωσης. Επιπροσθέτως, η ενσωμάτωση των προσδοκιών που εκφράζονται από τις ομάδες των Κοινωνικών Εταίρων, στην επιχειρηματική στρατηγική αποτελεί αέναη πρόκληση για την MYTILINEOS. Η Εταιρεία ανταποκρινόμενη στις βασικές απαιτήσεις των Κοινωνικών της Εταίρων έχει αναλάβει τις ακόλουθες βασικές δεσμεύσεις:

 • Την εφαρμογή του νέου φιλόδοξου πλάνου μείωσης των εκπομπών CO2 και απανθρακοποίησης των δραστηριοτήτων της που έχει καταρτίσει, συμβάλλοντας στη συγκράτηση της ανόδου της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας αρκετά χαμηλότερα από τους 2°C σε σύγκριση με τα επίπεδα της προβιομηχανικής εποχής (στόχοι που συμφωνήθηκαν στην 21η Σύνοδο των Συμβαλλομένων Μερών της Σύμβασης – Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή στο Παρίσι).
 • Την περαιτέρω προσαρμογή της δραστηριότητας της στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής αναλύοντας τους σχετικούς κινδύνους, αξιοποιώντας παράλληλα τις ανάλογες ευκαιρίες.
 • Τη σταθερή προσήλωση στο στόχο της να διασφαλίσει ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον εργασίας χωρίς ατυχήματα, με γνώμονα την πρόληψη.
 • Τη συνέχιση της λειτουργίας της με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας απέναντι στους ανθρώπους της παραμένοντας η πρώτη τους επιλογή σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας, επενδύοντας παράλληλα στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.
 • Τη διασφάλιση του σεβασμού και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.
 • Τη διασφάλιση της περαιτέρω μείωσης του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος με τη σωστή διαχείριση και τον περιορισμό περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όσον αφορά στη χρήση νερού και ενέργειας, στην προστασία της τοπικής βιοποικιλότητας, στη διαχείριση των αποβλήτων.
 • Τη μετάδοση στους βασικούς της προμηθευτές και συνεργάτες των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας.
 • Τη συνεπή εφαρμογή της κοινωνικής της πολιτικής με δράσεις και πρωτοβουλίες που ενισχύουν την αρμονία συνύπαρξης με τις τοπικές της κοινότητες αλλά και την ευρύτερη κοινωνία.

 

Επιπλέον, οι δεσμεύσεις αυτές καθορίζουν γενικότερα την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά και ειδικότερα τον τρόπο διαχείρισης των θεμάτων περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG), εκ μέρους κάθε Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας και θυγατρικής της MYTILINEOS, με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας τους να παράγουν μακροπρόθεσμη και βιώσιμη αξία.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies