Βιώσιμη Ανάπτυξη

Δημιουργούμε μακροπρόθεσμη και βιώσιμη αξία για όλους τους Κοινωνικούς μας Εταίρους, συμβάλλοντας στους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και στις αντίστοιχες εθνικές προτεραιότητες.

Η Προσέγγισή μας

Φροντίζοντας
για το μέλλον

Καταβάλλουμε συλλογική προσπάθεια για να εντοπίσουμε ανάγκες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και όπου μπορούμε, να βοηθήσουμε, να συμπληρώσουμε, να στηρίξουμε, να προάγουμε.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Sustainability Actions Map

Στρατηγική επιλογή της MYTILINEOS είναι να δημιουργεί αξία όπου δραστηριοποιείται.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

«ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ» Πλατφόρμα Υποβολής Κοινωνικών Αιτημάτων

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ