Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021

124 125 Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 MYTILINEOS Περιβάλλον Εισαγωγή Κοινωνία Διασφάλιση & Πρότυπα Βιωσιμότητας Διακυβέρνηση Δείκτες Επίδοσης ESG Δείκτες Διακυβέρνησης 2020 2021 Εταιρική Διακυβέρνηση Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου – 2018 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου – 2018 Πολιτική Πολυμορφίας Ναι Ναι Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 10 11 Διάρκεια θητείας Διοικητικού Συμβουλίου (έτη) 4 4 Μέσος όρος ηλικίας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου (έτη) 60,9 59,6 Δυαδικότητα Προέδρου Ναι Ναι Ορισμός Ανώτατου Ανεξάρτητου Συμβούλου (Lead Independent Director) Ναι Ναι Αριθμός Εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 3 3 Αριθμός Μη – Εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 7 8 Αριθμός Ανεξάρτητων, Μη – Εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 5 7 Αριθμός γυναικών στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 2 3 Σύστημα ψηφοφορίας Πλειοψηφία Πλειοψηφία Αριθμός συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 56 63 Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετείχαν σε ποσοστό <75% των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 0 0 Επιτροπή Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων Ναι Ναι Ποσοστό Ανεξάρτητων Μελών στη σύνθεση της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων 100% 100% Επιτροπή Ελέγχου Ναι Ναι Ποσοστό Ανεξάρτητων Μελών στη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου 100% 100% Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης Ναι Ναι Δείκτες Διακυβέρνησης 2020 2021 Εταιρική Συμπεριφορά Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας 3 η Έκδοση 2019 3 η Έκδοση 2019 Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών 3 η Έκδοση 2019 3 η Έκδοση 2019 Δημοσίευση επιχειρηματικού μοντέλου & διαδικασία δημιουργίας αξίας Ναι Ναι (σελ. 28-29) Διαδικασία Ουσιαστικότητας Ναι Ναι (σελ. 40-41) Εισφορές σε πολιτικά κόμματα Δεν επιτρέπονται Δεν επιτρέπονται Εξωτερική διασφάλιση των δημοσιευμένων πληροφοριών Ναι Ναι (σελ. 128-131) Οικονομικές επιβαρύνσεις από την παραβίαση του Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας (€) 0 0 Επιβεβαιωμένα περιστατικά μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και τη νομοθεσία (σε θέματα οικονομικά, περιβαλλοντικά, εργασιακά & κοινωνικά) 0 0 Επιβεβαιωμένα περιστατικά διαφθοράς και δωροδοκίας 0 0 Επιβεβαιωμένα περιστατικά αντι-ανταγωνιστικής συμπεριφοράς 0 0

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMTQ=