Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021

132 133 Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 MYTILINEOS Περιβάλλον Εισαγωγή Κοινωνία Διακυβέρνηση Διασφάλιση & Πρότυπα Βιωσιμότητας Πίνακας Στοιχείων TCFD Διακυβέρνηση Δομή διακυβέρνησης της Εταιρείας σχετικά με τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Δομή διακυβέρνησης της Εταιρείας σχετικά με τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. • Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (σελ. 48-49) Ο ρόλος της Διοίκησης στην αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων και των ευκαιριών που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. • Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (σελ. 48-49) Στρατηγική Πραγματικές και πιθανές επιπτώσεις των κινδύνων και των ευκαιριών που συνδέονται με το κλίμα στην επιχειρηματική δραστηριότητα, τη στρατηγική και τον οικονομικό σχεδιασμό του οργανισμού, για τις περιπτώσεις για τις οποίες οι πληροφορίες αυτές είναι ουσιαστικής σημασίας. Κίνδυνοι που συνδέονται με το κλίμα και τις ευκαιρίες τις οποίες έχει εντοπίσει ο οργανισμός σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. • Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (σελ. 49-51) Επιδράσεις των κινδύνων και των ευκαιριών που συνδέονται με το κλίμα στην επιχειρηματική δραστηριότητα, τη στρατηγική και τον οικονομικό σχεδιασμό του οργανισμού. • Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (σελ. 49-51) Ανθεκτικότητα της στρατηγικής του οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη διάφορα σενάρια που συνδέονται με το κλίμα, συμπεριλαμβανομένου ενός σεναρίου υπερθέρμανσης του πλανήτη κατά 2°C ή λιγότερο. • Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (σελ. 49-51) Διαχείριση κινδύνων Τρόπος με τον οποίο ο οργανισμός αναγνωρίζει, αξιολογεί και διαχειρίζεται τους κινδύνους που συνδέονται με το κλίμα. Διαδικασίες του οργανισμού για την αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα. • Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (σελ. 51-52) • Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021: Διαχείριση / Τακτικές αντιμετώπισης (σελ. 59-60), Διαδικασία Ουσιαστικότητας (σελ. 83-85), Αρχή Ξ’: Καθορισμός και διαχείριση κινδύνων (σελ. 162-163) Διαδικασίες του οργανισμού για τη διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα. • Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (σελ. 51-52) • Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021: Διαχείριση / Τακτικές αντιμετώπισης (σελ. 59-60), Αρχή Ξ’: Καθορισμός και διαχείριση κινδύνων (σελ. 162-163) Τρόπος με τον οποίο οι διαδικασίες για την αναγνώριση, την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα ενσωματώνονται στη συνολική διαχείριση κινδύνων του οργανισμού. • Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (σελ. 51-52) • Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021: Διαχείριση / Τακτικές αντιμετώπισης (σελ. 59-60), ESG προσέγγιση (σελ. 80-82), Αρχή Ξ’: Καθορισμός και διαχείριση κινδύνων (σελ. 162-163) Δείκτες & Στόχοι Δείκτες και Στόχοι που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα, για τις περιπτώσεις για τις οποίες οι πληροφορίες αυτές είναι ουσιαστικής σημασίας. Δείκτες που χρησιμοποιούνται από τον οργανισμό για την αξιολόγηση των κινδύνων και των ευκαιριών που σχετίζονται με το κλίμα, σύμφωνα με τη στρατηγική και τη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων του οργανισμού. • Ενέργεια & Αέριες εκπομπές (σελ. 54-58) • Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής (σελ. 38-39) Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) Scope 1, Scope 2 και ενδεχομένως Scope 3, καθώς και σχετικοί κίνδυνοι. • Ενέργεια & Αέριες εκπομπές (σελ. 54-58) • Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (σελ. 53) Στόχοι που χρησιμοποιούνται από τον οργανισμό για τη διαχείριση των κινδύνων και των ευκαιριών που συνδέονται με το κλίμα και επιδόσεις σε σχέση με τους στόχους. • Ενέργεια & Αέριες εκπομπές (σελ. 54-58) • Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής (σελ. 38-39)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMTQ=